Ukraininan Language Dictionary: 16 - first half of 17 century. Volume 15

Ukraininan Language Dictionary: 16 - first half of 17 century. Volume 15 / Edited by D. Hrynchyshyn, M. Chikalo / National Academy of Sciences of Ukraine, Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies. - Lviv, 2010. - 256p.

Detailed information about publication is available only in Ukrainian language

П’ятнадцятий випуск є частиною "Словника української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст." – першої в історії української культури праці, яка репрезентує книжну і народнорозмовну лексику української мови цього періоду. Випуск містить понад 1300 слів на літери К та Л. 

У словнику наведено семантичну, граматичну, стилістичну характеристику слів; ілюстративний матеріал подано за хронологією; взято до уваги територіальне поширення і жанрові особливості писемних пам’яток. Уперше в українській історичній лексикографічній практиці у цитатах збережено наголос слів. See also:

Ukraininan Language Dictionary: 16 - first half of 17 century. Volume 15