Захист дисертацій Л.М.Овчаренко та О.М.Грималюк

2018-09-27

27 вересня 2018 року о 15.00 та 17.00 на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора історичних наук та кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.05 – етнологія та 07.00.01 – історія України:

  • Овчаренко Людмили Миколаївни “Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894–1941)” (монографія)
  • Грималюк Оксани Миколаївни “Благодійність Православної церкви у Волинській губернії кінця XVIII – початку ХХ ст.” (рукопис)

Місце проведення: м. Львів, проспект Свободи, 15.

Із текстами дисертацій можна ознайомитися у бібліотеці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4).
Видання:

Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор