Захист дисертація Р.Б.Радовича

2018-10-04

4 жовтня 2018 року о 15.00 на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудиться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія:

  • Радовича Романа Богдановича “Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси” (монографія)

Місце проведення: м. Львів, проспект Свободи, 15.

Із текстами дисертацій можна ознайомитися у бібліотеці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4).Видання:

Дидик-Меуш, Ганна Комбінаторика в українській мові XVI–XVIII століть: теорія, практика, словник.