Захист дисертацій І.І.Альмеса та Ю.З.Павлів

2018-09-15

16 жовтня 2018 року о 15.00 та 17.00 на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України:

  • Альмеса Івана Івановича “Книгозбірні у соціокультурному просторі чернечих спільнот Львівської єпархії XVII–XVIII ст.”
  • Павлів Юлії Зеновіївни “Депортації українців з польсько-українського прикордоння 1944–1951 рр. у регіональній пам’яті України”

Місце проведення: м. Львів, вул. Козельницька, 4.

Із текстами дисертацій можна ознайомитися у бібліотеці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4).
Видання:

Пам’ять та ідентичність українських греко-католиків. Про джерела історичної політики УГКЦ.