Підготовка кадрів

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України оголошує конкурс до аспірантури на 2018–2019 навчальний рік за спеціальністю 032 – історія та археологія

 Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за вищезазначеною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, видана в порядку, встановленому законодавством (наказ МОН України № 133-л від 23 червня 2017 р.).

Оголошення:
Новини:

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури 

Круглий стіл “Українська історична термінологія”

12 березня 2019 р. у Музеї історії Львівського національного університету імені Івана Франка провели круглий стіл "Українська історична термінологія", який поєднав істориків і філологів в обговоренні цієї важливої проблеми.