Підготовка кадрів

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України оголошує конкурс до аспірантури на 2018–2019 навчальний рік за спеціальністю 032 – історія та археологія

 Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за вищезазначеною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, видана в порядку, встановленому законодавством (наказ МОН України № 133-л від 23 червня 2017 р.).

Оголошення:
Новини:

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника Центру дослідження українсько-польських відносин

Щодо конкурсу на заміщення вакантних посад завідувачів відділів

Затверджено перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад завідувачів відділів