Aспірантура

-        Інформація про вступ

§ Положення про приймальну комісію

§ Вступна кампанія 2022 року

§ Правила прийому

§ Програма вступного іспиту

-        Нормативні документи

§ Про організацію освітнього процесу в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про освітні програми в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про гаранта освітньої програми в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про аспірантуру і докторантуру

§ Про відділ аспірантури і докторантури в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про моніторинг якості освіти в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок відпрацювання здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії пропущених навчальних занять в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про відкриті заняття в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок та умови обрання дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про педагогічну практику здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про порядок реалізації права на академічну мобільність в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

§ Про Раду молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

-        Освітньо-наукові програми

§   Освітньо-наукова програма за 2017 рік

§   Освітньо-наукова програма за 2020 рік (оновлена)

§   Рецензії на освітньо-наукову програму

-       Освітні компоненти (силабуси)

§    Нормативні освітні дисципліни

§    Дисципліни вільного вибору

-      Список аспірантів станом на 2021-2022 н. р.

-      Інформація про аспірантів

-      Список викладачів (науково-педагогічних працівників) освітньої програми

-        Акредитація

Оголошення:
Новини:

Науковці Інституту взяли участь у XV українсько-польській зустрічі "Яремче 2022"

Зустріч відбулася 22-23 вересня за участі науковців Інституту М. Литвина, Б. Гудя та І. Соляра.
Видання:

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово