Вимоги до статей у збірниках Інституту

2015-05-26

До уваги авторів!

До друку приймаємо статті, спеціально підготовлені для нашого збірника (не опубліковані в інших виданнях), а також історичні документи та рецензії на нові видання.

1. Вимоги до оформлення статті:

– бібліографічний показник УДК;
– трьома мовами (українською, російською та англійською): прізвище та ім’я (повністю) автора / авторів, назва, анотації (не менше 6 та не більше 10-12 рядків), ключові слова;
– текст статті з постановкою проблеми, викладом основного матеріалу дослідження та обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
– супровідна сторінка: відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефон, e-mail, місце роботи, посада, наукове звання);
– статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

2. Вимоги до оформлення тексту:

До друку приймаємо статті обсягом до 1 друк. арк. (20-24 сторінок A4). Матеріали подавати редколегії в паперовому та електронному варіанті (у форматі .doc або .rtf.) на носіях інформації за адресою: 79026, Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 4, НАН України Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, або електронною поштою: inukr@inst-ukr.lviv.ua (зазначивши назву збірника, до якого подаєте матеріал). 

Записи виконуйте у програмі WORD, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Якщо при наборі використані нестандартні шрифти (Izhitsa, Litopys New Roman тощо), то необхідно обов’язково (!) їх надати (розташування в ОС Windows: локальний диск С:\Windows\Fonts).

Параметри сторінки: формат А4, поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

Основний текст формуйте винятково по ширині та без переносів слів. Абзацні відступи – в матеріалі, а не за допомогою пробілів і табулятора (ЗАБОРОНЕНО використовувати клавіші “Tab” і “Space”). 

Таблиці подавайте в тексті, графічні файли дублюйте окремо у форматі *.tif, *.jpg. Посилання – через меню “Вставка” автоматично (!) посторінково відповідно до встановлених вимог ВАК України.

ЗАБОРОНЕНО використовувати будь-який інший вид бібліографічного опису, крім зазначеного.

3. Відповідальність.

За зміст, точність фактів, цитат, цифр і прізвищ відповідальні автори. Редакція залишає за собою право на редагування і скорочення (із збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

У разі невиконання п. 1 і 2 вимог редколегія відхилятиме чи повертатиме на доопрацювання авторам подані матеріали. Статті, в яких не дотримано вимог, опубліковані не будуть!!!

Основні вимоги до оформлення бібліографічних покликів:Читайте також:

2017-03-11
Конференція відбудеться 17-19 травня 2017 року у відділі археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2017-03-11
28 лютого 2017 року на семінарі Ради молодих вчених Марія Войтович виступила із темою: "Археологічні дослідження Краківського передмістя Львова у 2013 р.:  вул. Б. Хмельницького"

2017-03-10
Інформація про наукові читання, нові призначення в Інституті та ін.

Оголошення:

До уваги авторів!

Вимоги до авторів, що подають свої матеріали до збірників Інституту

Детальніше


Видання:

Микола Ільницький. Поезія