ХХVІІ конференція “Історія релігій в Україні”

2017-06-07

15-17 травня 2017 р. відбулася ХХVІІ щорічна міжнародна наукова конференція “Історія релігій в Україні”, проведена Інститутом релігієзнавства — філією КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії» спільно з Інститутом українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, Львівським відділенням Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, гуманітарним факультетом Українського католицького університету.

У роботі конференції взяло участь 90 релігієзнавців, з яких – 67 з України, 18 дослідників з Польщі, 3 –  із Сполучених Штатів Америки, 1 – із Литви і 1 з Білорусі.

Робота конференції розпочалася 15 травня привітанням директора музею Історії релігії Ореста Малиця. У відкритті пленарного засідання також взяли участь протоієрей УАПЦ Василь Луцишин, проректор Львівської богословської академії протоієрей Михайло Сивак, а також кореспондент Forum International pres TV, Roma М. Сімкін (Італія).

Перед учасниками конференції виступили заступник начальника Управління культури Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації В. Гладкий та в.о. начальника Управління культури Львівської міськради М. Мороз. 

Робота пленарного засідання конференції розпочалась виступом заступника директора-керівника Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України д.філос.н., проф. А. Колодного. У своєму виступі Анатолій Миколайович охаратеризував досягнення релігієзнавчого форуму за попередні роки, зауваживши, що на цих конференціях виросло багато із нині відомих релігієзнавців, докторів та кандидатів наук.

Проф. Київської православної богословської академії УПЦ КП, ст. н. сп. Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України д.і.н. Ірина Преловська представила своє дослідження про життя і діяльність очільника православних українців на американському континенті Івана Теодоровича (1887-1971). В обговоренні виступу висловлена думка про необхідність створення пантеону українських духовних осіб і звернутись до Верховної Ради України з відповідною пропозицією.

У доповіді вченого секретаря Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України к.і.н. Олега Муравського піднято актуальну проблему взаємовідносин УГКЦ та націоналістичних громадсько-політичних структур в історичній ретроспективі. Акцентовано увагу на значній консолідаційній ролі Церкви у міжвоєнний період ХХ ст., відзначено, що УГКЦ у цей час, з одного боку, не толерувала націоналістичну ідеологію, основна ідея якої зводилася до формули «нація понад усе», з іншого – у період бездержавності українського народу вона не засуджувала патріотичні почуття українців, які намагалися відновити Українську державність. Констатовано, що у радянський період унійна Церква стала однією з надійних опор опонентів Компартії України, а вихід УГКЦ з «катакомб» наприкінці 80-х років ХХ століття став одним із сегментів антикомуністичного руху, який призвів до руйнації комуністичного режиму. Доповідач звернув увагу, що у сучасних геополітичних умовах духівництво УГКЦ нерідко критикує праворадикалів за націоналізм, який побудований на ксенофобських, расистських гаслах та не має нічого спільного з «християнським патріотизмом».

Доц. кафедри історії України Запорізького національного університету к.і.н. І. Шугальова зреферувала результати свого дослідження про еволюцію інституту дияконів у православній церкві Наддніпрянської України в модерний період. У виступі охарактеризовано причини стрімкого падіння авторитету дияконів та проаналізовано ставлення віруючих до практики утримання дияконів на власні кошти. Висвітлено регіональні особливості, які простежувалися при визначенні обов’язків дияконів у різних єпархіях Наддніпрянської України.

Цікавим був виступ проф. Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» д. мист. Б. Кіндратюка, у якому вчений проаналізував зображення музик на іконі з експозиції Львівського музею історії релігії «Страшний Суд» XVII ст.    

Багато запитань викликав виступ голови відділу зовнішніх звязків при Національних духовних зборах бахаї України Т. Кузіної, приурочений  200-річчю з дня народження Бахаулли. Вона продемонструвала мультимедійну презентацію про розвиток духовної освіти  та віруючих бахаї та розповіла про особливості організації адептів віри.

Учасники конференції звернулись до міжнародних правозахисних та безпекових організацій, а також всієї міжнародної спільноти із закликом докласти усіх можливих зусиль щодо звільнення нашого колеги-релігієзнавця Ігоря Анатоліїйовича Козловського, затриманого терористичними угрупуваннями бойовиків на тимчасово окупованій території Донецької області України у січні 2016 р.

У рамках роботи конференції 15 травня презентовано нові видання. 

Спільне видання підготовлене Львівським відділенням Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівським музеєм історії релігії та гуманітарного факультету Українського католицького університету “Дашкевич Ярослав. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі і соціокультурні студії” (Львів: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Львів: Вид-во УКУ, 2016), презентували проректор з наукової роботи Українського католицького університету д.і.н. Ігор Скочиляс, упорядники творів Я. Дашкевича: заступник директора ЛМІР Лілія Моравська та к.і.н., науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Ірина Скочиляс.

Монографічне дослідження “Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ ст. (еволюція етноніма)” (Львів: Логос, 2016), підготовлене до друку Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститутом релігієзнавства – філією ЛМІР презентувала науковий редактор цього видання зав. відділом нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крипякевича НАНУ  та співробітник Інституту релігієзнавства ЛМІР Ірина Орлевич.

До 125-річчя з дня народження предстоятеля УГКЦ Йосифа Сліпого презентовано науково-популярне дослідження вченого секретаря Інституту релігієзнавства ЛМІР к.і.н. Олександри Киричук “Йосиф Сліпий: ректор – митрополит – в’язень – кардинал і патріарх” (Львів: Логос, 2017).

Завершився перший день роботи конференції виїзним засіданням до  Інституту філософсько- богословських студій ім. митрополита Йосифа Велямина Рутського оо. Василіан (Брюховичі). Ректор інституту о. Пантелеймон Трофімов ознайомив учасників конференції з особливостями організації установи. До 400-ліття чину оо. Василіан семінарист 4-го року навчання брат Яків за допомогою мультимедійної презентації розповів про історію розвитку чину св. Василія Великого.

16 травня учасники конференції працювали у 5-и секціях: «Історичний розвиток релігій з найдавніших часів до модерної доби», «Церковна ієрархія, монастирі, парафії, освіта», «Філософія і соціологія релігії», «Держава і церква», «Сакральне мистецтво».Читайте також:

2018-07-17
Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України висловлює співчуття в. о. завідувача відділу археології, докторові історичних наук Миколі Стефановичу Бандрівському з приводу втрати Матері.

2018-07-06
3 липня 2018 року відбулися Наукові читання імені академіка Івана Крип’якевича

2018-07-06
25–27 червня 2018 року в Києві відбувся ІХ Міжнародний конгрес україністів, присвячений 100-річчю Національної академії наук України.

Оголошення:

Видання:

Інформаційний бюлетень. 2016