Захисти дисертацій А.О.Вараниці та О.A.Поповича

2017-12-29

1 лютого 2018 року о 15.00 та 17.00 на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України:

  • Вараниці Анни Орестівни “Учителі народних шкіл Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття”
  • Поповича Олексія Анатолійовича “ОУН і УПА в політиці пам’яті та свідомості населення України (2005–2014)

Місце проведення: м. Львів, вул. Козельницька, 4.

Із текстами дисертацій можна ознайомитися у бібліотеці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4).

Автореферат дисертації Вараниці А. О. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Текст дисертації Вараниці А. О. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Райківського І. Я.
Відгук офіційного опонента, кандидата історичних наук Седляра О. В.

Автореферат дисертації Поповича О. А. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Текст дисертації Поповича О. А. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Каліщук О. М.
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Нікітенка К. В.


Читайте також:

2019-02-13

Читання відбудуться 7 березня 2019 року в Інституті українознавства ім.І.Крип’якевича.


2019-02-11
Збірник містить статті, які стосуються діалектного словникарства, його особливостей та основних аспектів становлення. У матеріалах порушено питання структурування та диференціації лексики українських говорів, проблеми її представлення в лексикографічних працях.

2019-02-11
Випуск містить 729 слів на літеру М (М – МОАВИТѦНКА), їхню семантичну, граматичну і стилістичну характеристику, їхню семантичну, граматичну і стилістичну характеристику. 

Оголошення:

Видання:

Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи (2014–2018 рр.): монографія