ІХ Міжнародний конгрес україністів

2018-07-06

25–27 червня 2018 року в Києві відбувся ІХ Міжнародний конгрес україністів, який об’єднав науковців із різних країн світу – України, Австрії, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Італії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Сербії, Словаччини, Франції, Канади, США та ін. Цьогоріч Конгрес було присвячено 100-річчю Національної академії наук України.

Науковці нашого Інституту представляли два напрямки гуманітарних досліджень – філологію (Тетяна Ястремська, Наталія Хобзей, Ольга Заневич) та історію (Ірина Орлевич, Наталія Колб).

Програма Конгресу включала низку секцій, вагоме місце серед яких посіла лінгвістична секція «Українське мовознавство: стан і перспективи», у різних тематичних блоках якої виступили Наталія Хобзей, Тетяна Ястремська («Українська лексикографія та термінологія: досвід, проблеми і шляхи їх вирішення»), Ольга Заневич («Граматика ХХІ століття: зміна лінгвонаукових парадигм»).


ІХ Міжнародний конгрес україністів

Неординарною подією в рамках Конгресу стало проведення  круглого столу «Дослідження історії української мови в науковому доробку Василя Німчука», присвяченого пам’яті нашого вчителя та колеги, видатного вченого, історика мови – доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука.

Учені обговорювали та дискутували на теми історії Національної академії наук України, перипетій боротьби за українську державність у 1917–1921 рр., трагедії голодомору 1932–1933 рр. та ін. Доповідь Ірини Орлевич була присвячена особливостям національної ідентифікації українців Галичини в ХІХ – на початку ХХ ст. на прикладі термінології русофілів і стала цікавою історичною ретроспективою в рамках круглого столу “Сучасні етноідентифікаційні та державницько-консолідаційні процеси в Україні”. Наталія Колб висвітлила дискусії греко-католицького духовенства на зламі ХІХ–ХХ ст. стосовно назви своїх Церкви й обряду, які стали відображенням змагань кліру за гідне і рівноправне трактування своєї Церкви і народу в Галичині.

Щиро дякуємо організаторам ІХ Міжнародного конгресу україністів за Свято Науки!

Неповторна наукова атмосфера Конгресу, цікаві дискусії, які спонукають до роздумів та нових творчих ідей, зустріч зі старими і новими друзями...

Сердечно вітаємо Професора Міхаеля Мозера з переобранням Президентом Міжнародної асоціації україністів.Читайте також:

2018-09-17

Вчена рада та науковий колектив Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вважають неприпустимим у сьогоднішній об’єднаній Європейській спільноті розв’язане певними силами в правлячих колах нинішньої Польщі цькування громадянина Польщі, відомого українського історика, одного з найактивніших представників української громади в Польщі, Голови Українського товариства в Любліні, доктора Григорія Купріяновича під приводом видуманого “злочину”, який доктор Г. Купріянович нібито  мав вчинити під час траурних урочистостей – відзначення пам’яті жертв знищеного бойовими силами Польської підпільної держави українського села Сагринь на Холмщині в 1944 р. – за участі Президента України Петра Порошенка.


2018-09-10
Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України висловлює співчуття Олені Лукачук у зв’язку із втратою Матері.

2018-08-30
Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича висловлює співчуття Леонідові Зашкільняку у зв’язку із втратою дружини.

Оголошення:

Захист дисертацій Л.М.Овчаренко та О.М.Грималюк

27 вересня 2018 року о 15.00 та 17.00 відбудуться захисти докторської дисертації Людмили Овчаренко “Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894–1941)” та кандидатської дисертації Оксани Грималюк “Благодійність Православної церкви у Волинській губернії кінця XVIII – початку ХХ ст.”.


Видання:

Василь Горинь. Відслонення Шашкевичіани