ІХ Міжнародний конгрес україністів

2018-07-06

25–27 червня 2018 року в Києві відбувся ІХ Міжнародний конгрес україністів, який об’єднав науковців із різних країн світу – України, Австрії, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Італії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Сербії, Словаччини, Франції, Канади, США та ін. Цьогоріч Конгрес було присвячено 100-річчю Національної академії наук України.

Науковці нашого Інституту представляли два напрямки гуманітарних досліджень – філологію (Тетяна Ястремська, Наталія Хобзей, Ольга Заневич) та історію (Ірина Орлевич, Наталія Колб).

Програма Конгресу включала низку секцій, вагоме місце серед яких посіла лінгвістична секція «Українське мовознавство: стан і перспективи», у різних тематичних блоках якої виступили Наталія Хобзей, Тетяна Ястремська («Українська лексикографія та термінологія: досвід, проблеми і шляхи їх вирішення»), Ольга Заневич («Граматика ХХІ століття: зміна лінгвонаукових парадигм»).


ІХ Міжнародний конгрес україністів

Неординарною подією в рамках Конгресу стало проведення  круглого столу «Дослідження історії української мови в науковому доробку Василя Німчука», присвяченого пам’яті нашого вчителя та колеги, видатного вченого, історика мови – доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука.

Учені обговорювали та дискутували на теми історії Національної академії наук України, перипетій боротьби за українську державність у 1917–1921 рр., трагедії голодомору 1932–1933 рр. та ін. Доповідь Ірини Орлевич була присвячена особливостям національної ідентифікації українців Галичини в ХІХ – на початку ХХ ст. на прикладі термінології русофілів і стала цікавою історичною ретроспективою в рамках круглого столу “Сучасні етноідентифікаційні та державницько-консолідаційні процеси в Україні”. Наталія Колб висвітлила дискусії греко-католицького духовенства на зламі ХІХ–ХХ ст. стосовно назви своїх Церкви й обряду, які стали відображенням змагань кліру за гідне і рівноправне трактування своєї Церкви і народу в Галичині.

Щиро дякуємо організаторам ІХ Міжнародного конгресу україністів за Свято Науки!

Неповторна наукова атмосфера Конгресу, цікаві дискусії, які спонукають до роздумів та нових творчих ідей, зустріч зі старими і новими друзями...

Сердечно вітаємо Професора Міхаеля Мозера з переобранням Президентом Міжнародної асоціації україністів.Читайте також:

2018-07-17
Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України висловлює співчуття в. о. завідувача відділу археології, докторові історичних наук Миколі Стефановичу Бандрівському з приводу втрати Матері.

2018-07-06
3 липня 2018 року відбулися Наукові читання імені академіка Івана Крип’якевича

2018-07-03
20–22 червня 2018 р. в Вільнюсі (Республіка Литва) пройшов XI З'їзд випускників Літньої школи Центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету.

Оголошення:

Видання:

Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор