Наукові читання імені академіка Івана Крип'якевича

2018-07-06
«Науковий рівень ученого залежить від його моралі...»
Іван Крип’якевич

На вшанування пам’яті видатного українського історика, академіка, громадського діяча, колишнього директора та патрона нашого Інституту 3 липня 2018 року відбулися Наукові читання імені академіка Івана Крип’якевича (співорганізатори – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Західний науковий центр НАН України і МОН України та Наукове товариство ім. Шевченка). Цьогоріч вони були присвячені малій батьківщині Ученого – Холмщині. 

Наукові читання імені академіка Івана Крип'якувича

Микола Литвин у доповіді «Іван Крип’якевич і новітні дослідження історії Холма» зосередив увагу на неопрацьованих архівних матеріалах історика, присвячених Холмщині (т. зв. «холмські папки», які упорядкував син академіка Роман Крип’якевич). Зацікавлення слухачів викликала неопублікована монографія Івана Крип’якевича «Історія Холмщини ХІХ століття».

Холм часів княжої доби став об’єктом зацікавлення археолога Юрія Лукомського, внука Льва Крип’якевича, який репрезентував учасникам наукового семінару «Княжий Холм у сучасних археологічних дослідженнях», та історика Ярослава Книша, який «розгорнув» «проблемні сторінки історії Холма», зокрема розповів про феномен Холма – єдину столицю, якої не змогли здобути монголо-татари.

Учень та колега академіка Крип’якевича Феодосій Стеблій упорядкував та опублікував фрагменти наукової спадщини дослідника, листування та спогади під назвою «Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві» у серії «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність» (випуск 28).
У дискусії та обговоренні доповідей взяли участь науковці Інституту, а також представниця славного роду Крип’якевичів п. Леся Крип’якевич.

Програма читань  Читайте також:

2018-11-17

16 листопада 2018 року в Інституті українознавства ім.І.Крип`якевича НАНУ відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи (2014–2018 рр.)»2018-11-17
9 листопада 2018 року відбулася  Всеукраїнська наукова конференція «Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики», яку організували Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАНУ, Інститут народознавства НАНУ та Львівський музей історії релігії.

2018-11-11
11 грудня 2018 року о 15.00 та 17.00 на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.04 – археологія та 07.00.05 – етнологія


Оголошення:

Видання:

Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор