Співчуття

2018-08-30
Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
висловлює співчуття заступникові директора Інституту (2007–2010),
заступнику голови спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (2009–2012), завідувачеві кафедри історії Центральної та Східної Європи Львівського національного університету імені Івана Франка, докторові історичних наук, професору Леонідові Опанасовичу Зашкільняку у зв’язку із втратою дружини.


Читайте також:

2019-02-13

Читання відбудуться 7 березня 2019 року в Інституті українознавства ім.І.Крип’якевича.


2019-02-11
Збірник містить статті, які стосуються діалектного словникарства, його особливостей та основних аспектів становлення. У матеріалах порушено питання структурування та диференціації лексики українських говорів, проблеми її представлення в лексикографічних працях.

2019-02-11
Випуск містить 729 слів на літеру М (М – МОАВИТѦНКА), їхню семантичну, граматичну і стилістичну характеристику, їхню семантичну, граматичну і стилістичну характеристику. 

Оголошення:

Видання:

Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи (2014–2018 рр.): монографія