Співчуття

2018-08-30
Колектив Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
висловлює співчуття заступникові директора Інституту (2007–2010),
заступнику голови спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (2009–2012), завідувачеві кафедри історії Центральної та Східної Європи Львівського національного університету імені Івана Франка, докторові історичних наук, професору Леонідові Опанасовичу Зашкільняку у зв’язку із втратою дружини.


Читайте також:

2018-11-17

16 листопада 2018 року в Інституті українознавства ім.І.Крип`якевича НАНУ відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи (2014–2018 рр.)»2018-11-17
9 листопада 2018 року відбулася  Всеукраїнська наукова конференція «Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики», яку організували Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАНУ, Інститут народознавства НАНУ та Львівський музей історії релігії.

2018-11-11
11 грудня 2018 року о 15.00 та 17.00 на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.04 – археологія та 07.00.05 – етнологія


Оголошення:

Видання:

Пам’ять та ідентичність українських греко-католиків. Про джерела історичної політики УГКЦ.