На засіданні Президії НАН України відзначено доробок Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

2019-01-31
30 січня 2019 р. на засіданні Президії НАН України обговорено результати виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових програм наукових досліджень НАН України в 2016–2018 рр.». 
У доповіді Віце-президента НАН України, Голови Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, академіка Сергія Пирожкова відзначено доробок Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, зокрема монографії "Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор" (2017) та "Про гідність. Волонтерський рух в Україні 2013-2017 років" (2018). Відзначено, що науковці Інституту дослідили "основні сфери зайнятості, умови життя і побуту вимушених переселенців зі Сходу України та АР Крим у західноукраїнському регіоні, проаналізовано їхні ціннісні орієнтації, досвід працевлаштування та проживання на новому місці, вплив місцевого населення на світобачення/світосприйняття внутрішньо переміщених осіб. Проаналізовано феномен волонтерства як широкий громадський рух, що досягнув значного впливу в державі й суспільстві. Визначено причини появи цього явища, мотиви діяльності волонтерів, розкрито значення волонтерського руху у піднесенні громадської активності, зміцненні обороноздатності України".


Читайте також:

2020-06-24
Сьогодні минає десять років без академіка Ярослава Дмитровича Ісаєвича (1936-2010). Багатолітній директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, учень самого І. Крип’якевича, один з провідних славістів та україністів залишається в нашій пам’яті дуже світлою і неординарною постаттю.

2020-06-12
10 червня 2020 р. Президія Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки прийняла постанову "Про призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених". 

2020-05-14
Допомогу в організації конференції щороку надають в тому числі наукові працівники Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Оголошення:

Видання:

Діалектологічні студії. 12: Діалект і пам’ятка