Круглий стіл “Українська історична термінологія”

2019-03-18

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукове товариство імені Т. Шевченка 12 березня 2019 р. у Музеї історії Львівського національного університету імені Івана Франка провели круглий стіл "Українська історична термінологія", який поєднав істориків і філологів в обговоренні цієї важливої проблеми.

Доктор історичних наук Леонтій Войтович розкрив проблеми історичної термінології Русі (дружинна держава, феодалізм, князівство, волость, лен, кормління, вотчина). Доктор історичних наук Микола Литвин актуалізував  проблеми історичної термінології новітньої доби (окупація, інкорпорація, війна, конфлікт, український визвольний рух, націоналізм, націоналістичний рух, колаборація та ін.). Кандидат філологічних наук Юрій Осінчук розповів про функціонування церковно-обрядової лексики в міждисциплінарному науковому дискурсі. Доктор філологічних наук Ірина Кочанзвернула увагу слухачів на інституалізаційний чинник сучасного українського термінознавства та його проблеми, відзначила відсутність дисертаційних робіт з історичної термінології. Доктор географічних наук Олег Шаблій поділився досвідом щодо упорядкування історичних атласів та вживання української топоніміки. Доктор історичних наук Богдан Якимович критично проаналізував термінологічний апарат військово-історичних студій в незалежній Україні, підкреслив необхідність відновлення національних термінологічних традицій першої третини ХХ ст. У дискусії взяли також участь доктори історичних наук Володимир Александрович, Степан Качараба, кандидат філологічних наук Тетяна Ястремська,  кандидати історичних наук Олег Павлишин, Андрій Фелонюк, Любомир Хахула та ін. За матеріалами круглого столу ухвалено упорядкувати збірник наукових статей.

Круглий стіл про Історичну термінологіюЧитайте також:

2019-04-03
21 травня 2019 року  Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України організовує IV наукову конференцію "Українсько-польські відносини у контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ ст.)"

2019-03-19

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури 


2019-03-12
6 березня 2019 року у Львові відбулася публічна лекція директора Інституту політичних студій ПАН, доктора габілітованого, професора Ґжегожа Мотики «Місце операції «Вісла» в польській історії ХХ століття».

Оголошення:

Видання:

Діалектологічні студії. Випуск 11. Слово-словник-корпус