Круглий стіл “Українська історична термінологія”

2019-03-18

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукове товариство імені Т. Шевченка 12 березня 2019 р. у Музеї історії Львівського національного університету імені Івана Франка провели круглий стіл "Українська історична термінологія", який поєднав істориків і філологів в обговоренні цієї важливої проблеми.

Доктор історичних наук Леонтій Войтович розкрив проблеми історичної термінології Русі (дружинна держава, феодалізм, князівство, волость, лен, кормління, вотчина). Доктор історичних наук Микола Литвин актуалізував  проблеми історичної термінології новітньої доби (окупація, інкорпорація, війна, конфлікт, український визвольний рух, націоналізм, націоналістичний рух, колаборація та ін.). Кандидат філологічних наук Юрій Осінчук розповів про функціонування церковно-обрядової лексики в міждисциплінарному науковому дискурсі. Доктор філологічних наук Ірина Кочанзвернула увагу слухачів на інституалізаційний чинник сучасного українського термінознавства та його проблеми, відзначила відсутність дисертаційних робіт з історичної термінології. Доктор географічних наук Олег Шаблій поділився досвідом щодо упорядкування історичних атласів та вживання української топоніміки. Доктор історичних наук Богдан Якимович критично проаналізував термінологічний апарат військово-історичних студій в незалежній Україні, підкреслив необхідність відновлення національних термінологічних традицій першої третини ХХ ст. У дискусії взяли також участь доктори історичних наук Володимир Александрович, Степан Качараба, кандидат філологічних наук Тетяна Ястремська,  кандидати історичних наук Олег Павлишин, Андрій Фелонюк, Любомир Хахула та ін. За матеріалами круглого столу ухвалено упорядкувати збірник наукових статей.

Круглий стіл про Історичну термінологіюЧитайте також:

2020-09-14
24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

2020-09-11

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!


2020-08-25
Відповідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. № 404, розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р та Положенням про порядок заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України від 25.10.2018 р. наказую:

Оголошення:

Видання:

Проблеми історії війн і військового мистецтва. Вип. 2.