Всеукраїнські наукові читання «Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві»

2019-06-10

7 червня 2019 року в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України проведено традиційні Всеукраїнські наукові читання «Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві» (співорганізатори – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Західний науковий центр НАН України і МОН України та Наукове товариство ім. Шевченка).

На її відкритті директор Інституту доктор історичних наук Ігор Соляр привітав учасників заходу та побажав цікавих доповідей та дискусій.

Під час роботи конференції розглянуто як проблематику, пов’язану із життєвим шляхом Івана Петровича Крип’якевича та його науковою спадщиною, так і тематично ширші наукові дискурси. Зокрема в доповіді доктора історичних наук Леонтія Войтовича відображено історичну правду про наукову “майстерню” історика Івана Крип’якевича та реалії доби, коли він жив і працював як вчений. Доктор історичних наук Володимир Александрович розповів про львівське середовище малярів першої третини XVIII століття.

Кандидат історичних наук Ярослав Книш репрезентував дискусійні питання історії Львова княжої доби, наголосивши на тому, що згаданий період української історії слабо забезпечений джерельною базою, що створює сприятливе тло для дискусійних тверджень та неточностей. Доповідь кандидата історичних наук Олександра Целуйка було присвячено аспірантам Івана Крип’якевича у Львівському університеті.

Кандидат історичних наук Олександр Луцький проаналізував академічну науку в західних областях України в перші повоєнні роки (1944–1950): установи, в яких вона зосереджувались; кадри, які її здійснювали; результати її діяльності. Кандидат історичних наук Олександра Стасюк продемонструвала настрої населення західноукраїнських областей під час виборчих кампаній до Верховних Рад СРСР та УРСР у 1946–1947 рр.

Кандидат історичних наук Юлія Артимишин окреслила зображення депортацій українців з Польщі 1944–1951 рр. в українських документальних фільмах та передачах. Кандидат історичних наук Павло Артимишин охарактеризував трансформацію євразійства та неоєвразійства від філософсько-культурного руху до геополітичної доктрини.

Під час наукових читань скульптор Іван Брезвин презентував ескізний проект меморіальної таблиці видатному українському історикові Іванові Крип’якевичу, яку 2021 року – з нагоди 135-річчя від дня його народження –заплановано встановити на фасаді будинку, де працював Учений (вул. Винниченка, 24).

У дискусії та обговоренні доповідей взяли участь науковці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львівського національного університету ім. Івана Франка, а також представниця славного роду Крип’якевичів п. Леся Крип’якевич.

2019-Крип'якевичівські читанняЧитайте також:

2019-09-10
Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

2019-08-15

До участі в конкурсі запрошуються доктори філософії (кандидати наук) за профілем відділу. 


2019-08-11
7 серпня 2019 р. о 11:30 в приміщенні Львівського музею історії релігії за співпраці Відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії, відбувся науковий семінар "Історико-культурний краєвид Львова XIII ст. та заснування містечка Винники". 

Оголошення:

Видання:

Діалектологічні студії. Випуск 11. Слово-словник-корпус