Відбулася конференція “Релігійно-культурні процеси в країнах Центрально-Східної Європи: випробовування війною”

2019-11-25

21–22 листопада 2019 р. у Львові відбулася конференція “Релігійно-культурні процеси в країнах Центрально-Східної Європи: випробовування війною”. Організаторами події були Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії та Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України за особливого сприяння Ірини Орлевич. В події взяли участь як українські дослідники, так і польські колеги.

Робота конференції була організована у трьох секціях. У рамках секції 1 "Війна, релігія, культура: джерелознавчі та теоретико-історіографічні аспекти" доктор історичних наук Роман Голик виголосив доповідь на тему "Релігія та війна: дилеми культурної пам'яті Європи й Галичини". Доктор філологічних наук Ганна Дидик-Меуш окреслила мовний портрет українця ХVI–XVIII cт. як елемент мілітарної культури того часу. Кандидат мистецтвознавства Артур Іжевський ознайомив слухачів із образом “ще до та вже давно без війни” в рефлексіях галицької сатири другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та в мистецько-психологічних портретах 1990-х рр. учасників та очевидців подій 1914–1921 рр. Кандидат історичних наук Наталя Колб висвітлила відповіді Греко-католицької церкви в Галичині на виклики Першої світової війни (у віддзеркаленні священницького часопису “Нива”). Адам Щупак означив роль російської окупації Галичини в роки Першої світової війни на трансформацію Греко-католицької церкви. Засідання секції завершилось доповіддю кандидата історичних наук Мирослави Дядюк, присвяченою документальній спадщині про арешт митрополита Шептицького у роки Першої світової війни.

В межах секції 2 “Релігійно-культурні й освітні процеси в умовах війни” кандидат історичних наук Олександр Седляр презентував виступ “Від “Весни народів” до Сольферіно: вплив революцій і воєн середини ХІХ ст. на просвітницьку діяльність Греко-католицької церкви у Галичині”, габілітований доктор Томаш Пудлоцкі здійснив спробу оцінки інтелектуального середовища римо-католицьких священиків в Перемишлі у 1900–1914 рр., кандидат історичних наук Ірина Орлевич розповіла про розвиток освітніх процесів серед галицьких українців у часі Першої світової війни, а кандидат історичних наук Володимир Пашук розглянув діяльність товариства “Просвіта” в контексті культурницьких процесів 1914–1918 рр. Водночас кандидат історичних наук Олег Павлишин у своєму виступі проаналізував повсякдення та кризові явища у парафіяльному житті галицької митрополії Греко-католицької церкви у часі Першої світової війни, а кандидат історичних наук Ліліана Гентош представила доповідь “Чи писав митрополит Шептицький листи до Гітлера?”.

У секції 3 “Україна в контексті воєнних викликів XXI століття” кандидат історичних наук Павло Артимишин презентував виступ ““Русский мир” проти “Українського світу”: анексія Криму та війна на Донбасі в рецепціях християнських Церков в Україні”, кандидат історичних наук Олександра Киричук означила місце та роль релігійних організацій в мережевих війнах, а магістр соціології Олена Луців окреслила вплив війни на ціннісні орієнтації сучасної молоді.

У заключному слові організатор конференції Ірина Орлевич відзначила конструктивний та фаховий рівень доповідей, кожна з яких супроводжувалась активною дискусією між учасниками, та побажала науковцям подальших творчих успіхів та наснаги.


2019-11-21 Конференція «Релігійно-культурні процеси в країнах Центрально-Східної Європи: випробовування війною»


Читайте також:

2020-05-14
Допомогу в організації конференції щороку надають в тому числі наукові працівники Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2020-03-17
Керуючись Розпорядженням Президії НАН України від 13.03.2020 р. № 162 «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширеннюна території України гострої респіраторної хвороби,спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», 

2020-03-06

До друку приймаємо раніше не опубліковані наукові статті, публікації документів і пам’яток, бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події, які належно оформлені відповідно до вимог. 


Оголошення:

Видання:

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Випуск 30