Відбулася конференція “Релігійно-культурні процеси в країнах Центрально-Східної Європи: випробовування війною”

2019-11-25

21–22 листопада 2019 р. у Львові відбулася конференція “Релігійно-культурні процеси в країнах Центрально-Східної Європи: випробовування війною”. Організаторами події були Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії та Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України за особливого сприяння Ірини Орлевич. В події взяли участь як українські дослідники, так і польські колеги.

Робота конференції була організована у трьох секціях. У рамках секції 1 "Війна, релігія, культура: джерелознавчі та теоретико-історіографічні аспекти" доктор історичних наук Роман Голик виголосив доповідь на тему "Релігія та війна: дилеми культурної пам'яті Європи й Галичини". Доктор філологічних наук Ганна Дидик-Меуш окреслила мовний портрет українця ХVI–XVIII cт. як елемент мілітарної культури того часу. Кандидат мистецтвознавства Артур Іжевський ознайомив слухачів із образом “ще до та вже давно без війни” в рефлексіях галицької сатири другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та в мистецько-психологічних портретах 1990-х рр. учасників та очевидців подій 1914–1921 рр. Кандидат історичних наук Наталя Колб висвітлила відповіді Греко-католицької церкви в Галичині на виклики Першої світової війни (у віддзеркаленні священницького часопису “Нива”). Адам Щупак означив роль російської окупації Галичини в роки Першої світової війни на трансформацію Греко-католицької церкви. Засідання секції завершилось доповіддю кандидата історичних наук Мирослави Дядюк, присвяченою документальній спадщині про арешт митрополита Шептицького у роки Першої світової війни.

В межах секції 2 “Релігійно-культурні й освітні процеси в умовах війни” кандидат історичних наук Олександр Седляр презентував виступ “Від “Весни народів” до Сольферіно: вплив революцій і воєн середини ХІХ ст. на просвітницьку діяльність Греко-католицької церкви у Галичині”, габілітований доктор Томаш Пудлоцкі здійснив спробу оцінки інтелектуального середовища римо-католицьких священиків в Перемишлі у 1900–1914 рр., кандидат історичних наук Ірина Орлевич розповіла про розвиток освітніх процесів серед галицьких українців у часі Першої світової війни, а кандидат історичних наук Володимир Пашук розглянув діяльність товариства “Просвіта” в контексті культурницьких процесів 1914–1918 рр. Водночас кандидат історичних наук Олег Павлишин у своєму виступі проаналізував повсякдення та кризові явища у парафіяльному житті галицької митрополії Греко-католицької церкви у часі Першої світової війни, а кандидат історичних наук Ліліана Гентош представила доповідь “Чи писав митрополит Шептицький листи до Гітлера?”.

У секції 3 “Україна в контексті воєнних викликів XXI століття” кандидат історичних наук Павло Артимишин презентував виступ ““Русский мир” проти “Українського світу”: анексія Криму та війна на Донбасі в рецепціях християнських Церков в Україні”, кандидат історичних наук Олександра Киричук означила місце та роль релігійних організацій в мережевих війнах, а магістр соціології Олена Луців окреслила вплив війни на ціннісні орієнтації сучасної молоді.

У заключному слові організатор конференції Ірина Орлевич відзначила конструктивний та фаховий рівень доповідей, кожна з яких супроводжувалась активною дискусією між учасниками, та побажала науковцям подальших творчих успіхів та наснаги.


2019-11-21 Конференція «Релігійно-культурні процеси в країнах Центрально-Східної Європи: випробовування війною»


Читайте також:

2019-12-20
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: старшого наукового співробітника відділу української літератури – 0,5 шт. од.; старшого наукового співробітника відділу новітньої історії (за сумісництвом) – 0,25 шт. од.; молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків – 1,0 шт. од.; архівіста І категорії – 1,0 шт. од.

2019-12-09
Запрошуємо Вас на черговий науковий семінар відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії.

2019-12-09

28 листопада 2019 р. у стінах Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка відбувся черговий семінар Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, співорганізаторами якого також були Львівський медієвістичний клуб та Інтердисциплінарні студії «Per Aspera». Доповідачкою була Ірина Луцик – аспірантка відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, яка виголосила доповідь на тему «[І] прилучився він до предків [своїх]»: Русько-візантійський контекст поховального обряду».


Оголошення:

Видання:

Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2011, 2012. Збірник статей.