Семінар Ради молодих вчених Інституту «[І] прилучився він до предків [своїх]»: русько-візантійський контекст поховального обряду».

2019-12-09

28 листопада 2019 р. у стінах Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка відбувся черговий семінар Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, співорганізаторами якого також були Львівський медієвістичний клуб та Інтердисциплінарні студії «Per Aspera». Доповідачкою була Ірина Луцик – аспірантка відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, яка виголосила доповідь на тему «[І] прилучився він до предків [своїх]»: Русько-візантійський контекст поховального обряду».

Виступ був присвячений особливостям християнського поховального обряду та церемонії на землях Київської Русі, що висвітлені на сторінках писемних та зображувальних джерел русько-візантійської спадщини. При цьому дослідниця у лінійний спосіб відтворила головні етапи фунеральної культури того часу: передсмертних та посмертних приготувань, безпосередньо похорону та поминок. В той же момент вон зупинилася і на цікавому аспекті передсмертного постригу в монахи притаманному, як для руської, так і візантійської знаті, як і проаналізувала передсмертні молитви руських князів, протографною для більшості з яких була молитва Ігоря Ольговича. Окремо було розглянуто особливості та відмінності поховального обряду різних станів: світського (дорослого та дитячого), священичого та монашого. У своїй доповіді Ірина Луцик провела паралелі та порівняння руського та візантійського поховального обряду характерного для християнської православної традиції, але й виокремила окремі подібні елементами обрядовості.


2019-12-09 РМВ Ірина Луцик
Читайте також:

2022-10-04
21‒22 вересня 2022 року на філологічному факультеті Лодзького Університету відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція «Діалект як вияв культури. Історія та сучасність» із циклу «Мова ‒ регіон ‒ культура», у якій взяли участь мовознавці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України

2022-10-04
20 вересня 2022 року відбувся спільний науковий семінар відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії

2022-10-03
Рейтинговий список вступників до аспірантури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України 

Оголошення:

Видання:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).