Семінар Ради молодих вчених Інституту «[І] прилучився він до предків [своїх]»: русько-візантійський контекст поховального обряду».

2019-12-09

28 листопада 2019 р. у стінах Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка відбувся черговий семінар Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, співорганізаторами якого також були Львівський медієвістичний клуб та Інтердисциплінарні студії «Per Aspera». Доповідачкою була Ірина Луцик – аспірантка відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, яка виголосила доповідь на тему «[І] прилучився він до предків [своїх]»: Русько-візантійський контекст поховального обряду».

Виступ був присвячений особливостям християнського поховального обряду та церемонії на землях Київської Русі, що висвітлені на сторінках писемних та зображувальних джерел русько-візантійської спадщини. При цьому дослідниця у лінійний спосіб відтворила головні етапи фунеральної культури того часу: передсмертних та посмертних приготувань, безпосередньо похорону та поминок. В той же момент вон зупинилася і на цікавому аспекті передсмертного постригу в монахи притаманному, як для руської, так і візантійської знаті, як і проаналізувала передсмертні молитви руських князів, протографною для більшості з яких була молитва Ігоря Ольговича. Окремо було розглянуто особливості та відмінності поховального обряду різних станів: світського (дорослого та дитячого), священичого та монашого. У своїй доповіді Ірина Луцик провела паралелі та порівняння руського та візантійського поховального обряду характерного для християнської православної традиції, але й виокремила окремі подібні елементами обрядовості.


2019-12-09 РМВ Ірина Луцик
Читайте також:

2020-03-17
Керуючись Розпорядженням Президії НАН України від 13.03.2020 р. № 162 «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширеннюна території України гострої респіраторної хвороби,спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», 

2020-03-06

До друку приймаємо раніше не опубліковані наукові статті, публікації документів і пам’яток, бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події, які належно оформлені відповідно до вимог. 


2020-03-04
3 березня 2020 року в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбулися Х Наукові читання імені академіка Ярослава Ісаєвича, у яких взяло участь понад 60 науковців – істориків та філологів.

Оголошення:

Видання:

Александрович Володимир. Холмська ікона Богородиці з Емануїлом