Наказ "Про заходи щодо запобігання поширенню в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV"

2020-03-17

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І. КРИП’ЯКЕВИЧА

 

НАКАЗ16

          

16 березня 2020 р.                                                                              м. Львів

 

Про заходи щодо запобігання поширенню

в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

гострої респіраторної хвороби,

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV

 

Керуючись Розпорядженням Президії НАН України від 13.03.2020 р. № 162 «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширеннюна території України гострої респіраторної хвороби,спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 № 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.01.2020 № 185 «Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2020 № 292), від 25.02.2020 № 552 «Про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19)», –


Н А К А З У Ю: 

1. Керівникам структурних підрозділів Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Н.М. Булик, В.С. Александровичу, І.В. Орлевич, М.В. Романюку, Н.В. Багнюк, Т.В. Пастуху, М.Р. Литвину:

1.1. Забезпечити дистанційний режим праці співробітників від 17.03.2020 до 03.04.2020 р. за індивідуальним планом.

1.2. Відтермінувати в окреслений період проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

1.3. Припинити відрядження співробітників відділу за кордон та всередині країни, а також прийом іноземних громадян.

2. Вченому секретареві Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України О.І. Муравському:

2.1. Ознайомити співробітників Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України з особливостями законодавчого регулювання дистанційної форми праці.

2.2. Прозвітувати на найближчому засіданні Вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України про виконання співробітниками Інституту індивідуальних планів та їх здобутки у період роботи в дистанційному режимі.

3. Заступнику директора з наукової роботи Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України О.А. Костюку:

3.1. Організувати роботу Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України таким чином, щоб мінімізувати  доступ на територію Інституту сторонніх відвідувачів.

3.2. Провести навчання співробітників Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України з питань дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту при виявленні особи, що відповідає визначенню випадку 2019-nCoV.

4. Старшому інспектору відділу кадрів Н.Ф. Мисак:

4.1. Організувати відправлення у відпустку співробітників Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, які мають частково невикористані відпустки за минулі періоди.

4.2. Організувати відправлення у відпустку співробітників Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, які бажають використати чергову відпустку та мають на це право відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього Наказу залишаю за собою.

 

Директор Інституту

доктор історичних наук                                     І.Я. Соляр

 

З наказом ознайомлені:

________________ О.І. Муравський

 

________________ О.А. Костюк

 

________________ Н.Ф. Мисак

 

________________ Н.М. Булик

 

________________ В.С. Александрович

 

________________ І.В. Орлевич

 

________________ М.В. Романюк

 

________________ Н.В. Багнюк

 

________________ Т.В. Пастух

 

________________ М.Р. Литвин

 

Файл з текстом наказу - за посиланням.Читайте також:

2020-09-14
24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

2020-09-11

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!


2020-08-25
Відповідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. № 404, розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р та Положенням про порядок заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України від 25.10.2018 р. наказую:

Оголошення:

Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ