Томенюк Олена Михайлівна

старший науковий співробітник, кандидат географічних наук

Народилася 1 серпня 1987 р. у м. Жмеринка Вінницької обл.

У 2004 р. закінчила середню школу в м. Жмеринка Вінницької обл. із золотою медаллю. У 2009 р. з відзнакою закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (кафедра геоморфології і палеогеографії). Під час навчання в університеті була головою Студентського наукового географічного товариства.

2009–2012 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У травні 2013 р. на спеціалізованій вченій раді при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію “Наукові ідеї Юрія Полянського та їхній вплив на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні” і отримала науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія.

В Інституті від 2008 року: 2008–2014 – лаборант, 2014–2018 – молодший науковий співробітник, з 2019 – науковий співробітник.

Наукові зацікавлення: головний напрям наукових досліджень – реконструкція природного середовища проживання палеолітичної людини, а також палеогеографічні умови формування плейстоценових відкладів Волино-Поділля і Передкарпаття, зокрема розвиток у них палеокріогенних процесів. Також займається вивченням історії археологічних та географічних досліджень в Україні, зокрема дослідженням постаті й наукового доробку відомого українського географа, геолога й археолога Ю. Полянського.

Авторка понад 90 наукових праць.

 

Членство у редколегіях збірників, комітетів, спецрад

Відповідальний секретар збірника наукових праць “Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині” (зареєструвала фахове періодичне видання у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus).

Член редколегії “Вісник Львівського університету. Серія географічна”.

Член організаційного комітету щорічної Міжнародної наукової конференції “Археологія заходу України”, а також співорганізатор та відповідальний секретар багатьох міжнародних лесових та археологічних конференцій і польових семінарів.

 

Стипендії, нагороди

Під час навчання в університеті за високі показники академічної успішності та активну громадську роботу відзначена премією благодійного “Фонду братів Кличків” (2007). У 2012 і 2016 рр. за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі, стала лауреатом премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

 

Участь у міжнародних проєктах, експедиціях

Багато часу приділяє польовим експедиційним роботам, особливо на палеолітичних стоянках та опорних розрізах перигляціальної лесово-ґрунтової серії України.

Брала участь у виконанні низки міжнародних проєктів, зокрема:

1.             “Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)” MNiSW:691/N/Ukraina/2010/0. Термін реалізації проекту 20.05.2010–19.05.2015. Керівник – проф. М. Ланчонт (Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, РП м. Люблін, РП).

2.             “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia”. Термін реалізації проекту 2013–2017. Керівник – проф. М. Бомбель (Варшавський університет, м. Варшава, РП).

3.             “Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych” (numer rejestracyjny: 2014/15/B/ST10/03695). Термін реалізації проекту 2015–2017. Керівник – проф. Ю. Навроцький (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

4.             “Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian border area)” (numer rejestracyjny: 2017/27/B/ST10/00165). Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. Л. Маркс (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

5.             “Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European LOESS Belt – in Poland and in the western part of Ukraine (COLD LOESS)” (numer rejestracyjny: 2017/27/B/ST10/01854) Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. З. Яри (Вроцлавський університет, м. Вроцлав, РП).

Тісно співпрацює з колегами з Львівського національного університету імені Івана Франка, університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, РП), Варшавського і Вроцлавського університетів та інших наукових і освітніх установ.

 

Scopus Author ID: 57195179403 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195179403)

Web of Science ResearcherID C-5030-2016 (https://publons.com/researcher/2304304/olena-m-tomeniuk/)

ORCID 0000-0002-4638-0585 (https://orcid.org/0000-0002-4638-0585)

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=betfyE0AAAAJ&hl=uk

ResearchGate profile: https://www.researchgate.net/profile/Olena_Tomeniuk2

 Е-mail: prostolena.87@ukr.net

 

Основні наукові праці

Монографії, розділи в колективних монографіях

·                Богуцький А., Побережський А., Томенюк О. Геологічна будова // Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 20–54.

Навчальні посібники

·                Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум: навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 138 с. – ISBN 978-617-10-0452-8.

Статті

·                Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2019. – Vol. 530. – P. 59–77. – https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024

·                Nawrocki J., Bogucki A., Gozhik P., Łanczont M., Pańczyk M., Standzikowski K., Komar M., Rosowiecka O., Tomeniuk O. Fluctuations of the Fennoscandian Ice Sheet recorded in the anisotropy of magnetic susceptibility of periglacial loess from Ukraine // Boreas. – 2019. – https://doi.org/10.1111/bor.12400

·                Богуцький А., Ситник О., Томенюк О., Коропецький Р. Верхній палеоліт Мізоцької височини на матеріалах стоянок Липа І та Липа VI: природне середовище, вік, техніка обробки кременю, первісне мистецтво // МДАПВ. – 2018. – Вип. 22. – С. 23–41.

·                Томенюк О., Богуцький А., Ситник О. В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ // МДАПВ. – 2017. – Вип. 21. – С. 11–40.

·                Łanczont M., Sytnyk O., Madeyska T., Bogucki A., Komar M., Hołub B., Mroczek P., Tomeniuk O., Fedorowicz S., Standzikowski K., Żogała B. Relief and other environmental determinants of the Palaeolithic site locations in the NE Carpathian foreland (Poland-Ukraine) // Book of Abstracts of 4th Central European Geomorphology Conference (University of Bayreuth, Germany, October 9–13, 2017). – P. 134–136.

·                Ситник О., Богуцький А., Ланчонт М., Томенюк О., Коропецький Р., Стандзіковський К., Мрочек П. Маріямпіль V – нова середньопалеолітична памʼятка Галицького Придністер’я // МДАПВ. – 2016. – Вип. 20. – С. 221–236.

·                Богуцький А., Ситник О., Ланчонт М., Томенюк О., Стандзіковський К., Мрочек П. Ямпіль – нова верхньопалеолітична пам’ятка Північного Поділля // МДАПВ. – 2016. – Вип. 20. – С. 237–250.

·                Богуцький А., Ситник О., Томенюк О., Ланчонт М. Пам’ятки палеоліту північної частини Поділля й проблеми їхньої охорони // Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля; регіональні особливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх розвитку як умова ефективного збереження: збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 3–5 листопада 2016 р.). – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 3. – С. 9–14.

·                Богуцький А., Ситник О., Томенюк О., Ланчонт М., Мадейська Т. Українсько-польські польові лесові семінари як форми наукової комунікації палеогеографів і археологів // МДАПВ. – 2015. – Вип. 19. – С. 348–354.

Оголошення:
Новини:

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)»

7 жовтня 2022 р. у Львові відбудеться традиційна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)». Основними напрямками роботи наукового форуму є:

Юлія Артимишин стала стипендіаткою НАН України для молодих вчених

29 квітня 2022 р. Президія Національної академії наук України прийняла Розпорядження № 219"Про результати атестації молодих вчених – стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих вчених на поточні вакансії". 
Видання:

Діалектологічні студії. 13. Збірник пам'яті Наталі Хобзей