Павлович Юрій Осипович

молодший науковий співробітник, магістр історії

Народився 3 травня 1993 р. в м. Львові.

У 2010-2015 роках навчався на історичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка (магістр історії). 

В Інституті від 2015 р.: аспірант (2015–2018), молодший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту (від 2018).

Тема кандидатської дисертації «Образ Білорусі та білорусів в українській суспільно-політичній думці (1991-2004)» (науковий керівник – д.і.н. Соляр Ігор Ярославович). 

Наукові зацікавлення: суспільно-політичні процеси в Республіці Білорусь та українсько-білоруські відносини 1991-2004 рр.; українська громадська думка щодовнутрішньополітичних процесів у РБ та еволюції українсько-білоруських відносин 1991-2004 рр.

Е-mail: shadowjke@gmail.com

lnu.academia.edu/YuraPavlovych

Основні наукові праці

Статті

·         Павлович Ю. О. Україна й Республіка Білорусь сьогодні: проблеми й перспективи відносин. Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. Луцьк, 2017. № 5 (354). С. 137-141.

·         Павлович Ю. О. Образ Білорусі та білорусів в українській суспільній думці (1991-2010). European philosophical and historical discourse. Praha, 2017.  Volume 3. Issue 1. P. 65-70.

·         Павлович Ю. О. Україна і Білорусь сьогодні: проблеми та перспективи взаємин. «Первый независимый научный вестник». Ежемесячный научный журнал. Київ, 2016. № 3. С. 22-26.

·         Павлович Ю. О. Внутрішня політика Республіки Білорусь у візії українських істориків та політологів (1991-2004 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені. Володимира Гнатюка. СеріяІсторія. Тернопіль, 2017. Вип. 1, № 2. С. 51–55.

·         Павлович Ю. О. Українсько-білоруські відносини у візії української суспільно-політичної думки (1991-2010). Емінак: науковий щоквартальник. 2016, № 3 (15) (липень-вересень). Т. 3. С. 61-66.

·         Павлович Ю. О. Культурно-освітні зв’язки Республіки Білорусь та України (1991-2010). Емінак: науковий щоквартальник. 2017, № 1 (17) (січень-березень). Т. 2. С. 65-69.

Оголошення:
Новини:

Василю Григоровичу Оприску - 70!

Наукова спільнота Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України щиро вітає українського вченого-археолога Василя Григоровича Оприска  зі славним 70-річчям!

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ