Гуль Ольга Володимирівна

молодший науковий співробітник, доктор філософії

Народилася 25 лютого 1984 року в селі Вороців Яворівського району Львівської обл.

Закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Магістр архівознавствa від 2006 р. (тема магістерської роботи: „Луція Харевічова – історик, архівіст, музеєзнавець (на основі джерел львівських архівних збірок)”.

 2007–2012 рр. навчалася у докторантурі на Гуманітарному факультеті Університету Марії К’юрі-Склодовської, м. Люблін, Польща.

2013 р. захистила докторську дисертацію на тему „Суспільні конфлікти у місті Львові в XVI столітті” і отримала ступінь доктор гуманітарних наук.

В Інституті від 2015 р.: молодший науковий співробітник.

Наукові зацікавлення: історія міст і міщанства у період пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу, міське самоврядування, міська влада Львова в XVI ст., історія буденності, біографії львівських міщан, історіографія міжвоєнного періоду, локальна історія.

Участь у міжнародних наукових проектах

2012–2013 – стажування у Вроцлавському університеті (м. Вроцлав, Польща) у рамках Програми Уряду Польщі для молодих науковців

2014–2015  – участь у проекті Центру досліджень міської історії у Львові „Інтерактивна база даних: міські голови Львова”

2018 – участь у науковому проекті Польської Академії Наук „Galicja na Józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783”.

Стипендії, нагороди

2006  – стипендія канадського фонду ім. Олени Фединич

2014  – стипендія Фонду Королеви Ядвіги

2018 – лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення.

Google Scholar: Olha Hul https://scholar.google.pl/citations?user=ZJn9JL8AAAAJ&hl=pl

Academia.edu: Olga Gul https://independent.academia.edu/OlgaGul

Чтиво:електронна бібліотека: Гуль Ольга http://chtyvo.org.ua/authors/Hul_Olha/

E-mail: olgagul7@gmail.com

Основні наукові праці

Оголошення:
Новини:

Василю Григоровичу Оприску - 70!

Наукова спільнота Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України щиро вітає українського вченого-археолога Василя Григоровича Оприска  зі славним 70-річчям!

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія
Видання:

Скарби українських говорів: тексти про борщ