Паршин Ілля Леонтійович

науковий співробітник, кандидат історичних наук

Народився 08 липня 1986 р. у м. Київ.

2009 р. – закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримав кваліфікацію «Магістр історії. Історик. Викладач історії».

2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України («Вектори політики володарі Галицько-Волинської Русі (За матеріалами наративних латиномовних джерел XIII–XV століть»). Науковий керівник – проф. Войтович Леонтій Вікторович.

В Інституті від 2013 р.: молодший науковий (2013–2017), науковий співробітник (2018–).

Наукові зацікавлення: європейська медієвістика XII–XIV ст.; історія Галицько-Волинської держави; джерелознавство.

Нагороди

2014 – обласна премія для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=xUqLEJAAAAAJ&hl=uk

E-mail: iparshyn@yahoo.com

Основні наукові праці

Монографії

·         Дипломатія Галицько-Волинської держави: європейські наративні джерела XIII–XV століть. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018. 348 с.

Статті

·           Князь Роман Данилович на сторінках західноєвропейських хронік XIII–XV ст., Записки НТШ. Львів, 2012, Т. 264, с. 357–367.

·           Битва при Дюрнкруте 26 августа 1278 г.: альянс Льва Даниловича и Пшемысла ІІ Оттокара, Rossica Antiqua, 2012, № 1(5), с. 95–106.

·           Король Юрий Львович на страницах западноевропейских хроник, Русин, 2012, № 4 (30), с. 73–85.

·           Галицькі війська у битві при Дюрнкурті 1278 року: факти і здогади, Вісник Львівського університету. Серія історична, Львів, 2013, Вип. 48, с. 45–60.

·           Чи було папське посольство до Галицько-Волинської держави на початку XIV століття?, Княжа доба: історія і культура, Львів, 2014, Вип. 8, с. 318–325.  

·           Вектори політики князя Юрія-Болеслава Тройденовича до року 1333: між набутим та “успадкованим”, Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, № 5 (306), с. 4–10.

·           Участь князя Данила Романовича в інтронізації угорського короля Бели IV, Княжа доба: історія і культура, Львів, 2015, Вип. 9: Король Данило Романович 1264–2014, с. 23–34.

·           Голод та епідемії у Галицько-Волинській державі: нотатки на полях політичної історії Русі, Вісник Львівського університету. Серія історична, Львів, 2016, Вип. 51, с. 53–71.

·           “Rex Russiae” у битві на річці Лейті, ColloquiaRussica. SeriesII,Краків, Івано-Франківськ, 2017, Vol. 3: Данило Романович і його часи, с. 123–132.

Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Туранського М. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія

24 вересня 2020 р. о 15.00 год. в  Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 - Гуманітарні науки за спеціальністю 032 - історія та археологія.

Результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року

Оголошуємо результати таємного голосування, яке було проведено в рамках загальних зборів Інституту 10 вересня 2020 року.

1) Членом атестаційної комісії більшістю голосів обрано  ЗАНЕВИЧ Ольгу Євгенівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу української мови (Заневич О.Є. – 33 голоси, Коропецький Р.Р. –  20 голосів).

2) Підтримано кандидатуру  члена Вченої ради Інституту ПАСТУХА Тараса Васильовича, доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури («за» - 50 голосів, «проти» - 3).

Вітаємо Ольгу Євгенівну і Тараса Васильовича!

Дякуємо всім за співпрацю!

Видання:

Сова А. О. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність