Луцик Ірина Павлівна

молодший науковий співробітник, аспірант, магістр історії

Народилася 22 січня 1993 р. у м. Ходорів Жидачівського району Львівської області.

2000–2010 рр. навчалася в Ходорівській ЗОШ І–ІІІ ступенів №1.

2010–2015 рр. студентка історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка (диплом магістра історії, викладача історії з відзнакою).

Впродовж 2015–2016 рр. лаборант відділу археології та 2016–2017 рр. відділу середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

З 2017 р. аспірантка відділу археології цього ж Інституту. Тема дисертації: «Християнські некрополі Галицько-Волинських земель ХІ–ХІV століть (есхатологія та традиції)». Науковий керівник д.і.н. Гупало В.Д.

2018 р. молодший науковий співробітник Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України.

З 2020 р. молодший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Нагороди:

У 2019 р. лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Стажування:

“Dziedzictwo kulturowe w zbiorach muzealnych kolekcje archeologiczne ze średniowiecznych grodzisk i nekropolii Podkarpacia” 22–26 lipca 2019 roku, w Muzeum Historycznym w Sanoku

“Metódy pamiatkového výskumu stredovekej sakrálnej architektúry na severovýchodnom Slovensku” na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, pracovisko Levoča, 26–28 júla 2019

Наукові зацікавлення: середньовічна археологія та історія, християнські поховальні пам’ятки, духовна культура, княжа доба

E-mail: irynalutsyk00@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-klrUPgAAAAJ&hl=uk

ORCID 0000-0003-3364-6089: https://orcid.org/0000-0003-3364-6089

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Lutsyk

Academia.edu: https://lviv.academia.edu/IrynaLutsyk

Основні наукові праці

Луцик І. Черепи, пробиті цвяхами, з Володимира-Волинського та його околиць. Вісник Інституту археології. Львів, 2017. Вип.12. С. 44–69.

Луцик І. Християнські некрополі княжого Володимира: верифікація джерел. Religions and beliefs of Rus’ (9th–16th centuries). Publication from the 8th International Scientific Conference, Lviv, 15th–18th November, 2017 /ed. Vitaliy Nagirnyy. Krakow, 2018. (Seria: Colloquia Russica. Series I, vol. 8. S. 255–271.

Луцик І. Давні кам’яні хрести на Волині в світлі фунеральної культури доби середньовіччя. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2018. Вип. 22. C. 402–415. https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-402-415

Луцик І. Підплитові могильники на Волині та Галицько-Волинському пограниччі: верифікація і каталогізація. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2019. Вип. 23. C. 279–300. https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-279-300

Луцик І. Рецензія на монографію. Michał Dzik. Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i Górnej Narwi (Xi–Xv W.). – Tom I, II. – Rzeszów, 2015. – 321 s. / 255 s. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2019. Вип. 23. C. 490–494. https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-490-494

Оголошення:
Новини:

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)»

7 жовтня 2022 р. у Львові відбудеться традиційна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)». Основними напрямками роботи наукового форуму є:

Юлія Артимишин стала стипендіаткою НАН України для молодих вчених

29 квітня 2022 р. Президія Національної академії наук України прийняла Розпорядження № 219"Про результати атестації молодих вчених – стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих вчених на поточні вакансії". 
Видання:

Ястремська Тетяна. Традиційне гуцульське пастухування