Лукомський Юрій Володимирович

старший науковий співробітник, кандидат архітектури

Народився 28 березня 1961 р. в м. Івано-Франківськ.

1983 року закінчив архітектурний факультет Львівського Політехнічного інституту.

2005 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Архітектурно-планувальна структура хрестово-баневих церков ХІІ-ХІІІ ст. Давнього Галича» за спеціальністю 18.00.01– теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури.

В Інституті від 1983 року: лаборант; інженер-архітектор (від жовтня 1983); (від 1989 –молодший науковий (1989–2007), науковий (2007–2018), старший науковий співробітник відділу археології (від 2018).

Член Українського Національного комітету ICOMOS.

Участь у міжнародних наукових проектах

2013–2017 – участь у польсько-українському науково-дослідному проекті “Пошук, ідентифікація і наукове вивчення найстарішого храму Пресвятої Богородиці, побудованого в Холмі королем Данилом Галицьким”, у якому керував архітектурно-археологічними дослідженнями української групи фахівців.

Керівник та учасник 145 археологічних експедицій.

За сумісництвом доцент кафедри архітектури та реставрації Інституту архітектури у Національному університеті “Львівська політехніка”.

Нагороди

1996 – Лауреат премії імені академіка Івана Крип’якевича.

2014 – Пам’ятна медаль “Князь Данило Романович – бл.1201–1264” від міського голови м. Холм (Польща) з приводу 750 років з часу смерті короля Данила за заслуги у дослідженні найстарішої святині м. Холма – церкви Богородиці ХІІІ ст.

Наукові зацікавлення: пам’ятки архітектурної археології України від середньовіччя до Нового Часу (Х—ХVІІІ ст.)

 

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xb2nsWAAAAAJ

Е-mail: skif@i.ua

 

Основні наукові праці

Розділи в колективних монографіях

·      Analiza architektoniczna cerkwi katedralnej // Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki PW. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013–2014. – Chełm, 2016. – S. 69–120 [співавт.: Bewz M., Bewz W., Petryk W.]

Статті

·       Білокам’яний храм на передмісті давнього Галича // Записки НТШ. − Львів, 1998. − Т. ССХХХV. − С. 594–607.

·       Невідомі церкви на подолі княжого Галича // Записки НТШ. − Львів, 1998. − Т. ССХХХV. − С. 559–593.

·        Воскресенська церква ХІІ-ХІІІ століть у Крилосі // Записки НТШ. − Львів, 2001. − Т. CCХLI: Праці Комісії архітектури та містобудування. − С. 273–298.

·        Успенський собор давнього Галича (За результатами нових досліджень 1992–2000 років) // Записки НТШ. − Львів, 2002. − Т. ССХLІV. − С. 578–607.

·        Археологічні об’єкти на Крилоській горі, перекриті Успенським собором ХІІ ст. // Записки НТШ. − Львів, 2002. − Т. ССХLІV. − С. 608–644 [співавт.: В. Войнаровський, В. Петрик].

·        До проблеми відтворення втраченої історичної забудови на вул. І. Федорова у Львові // Вісник Ін-ту “Укрзахідпроектреставрація” – Львів, 2010. – Ч. 19. – С. 117–132. [співавт.: В. Петрик, М. Єзерський].

·        Планувальний розвиток монастиря Св. Онуфрія у Лаврові // Проблеми дослідження, збереження і реставрації об’єктів культурної спадщини: збірник наукових праць кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів Ін-ту архітектури НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2014. – С. 151–163 [співавт.: А. Крупа].

·        Галич // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. – Т. 3 (Вес–Глин). – Львів, 2016. – С. 421–431.

·        Архітектурно-археологічні аспекти досліджень нововіднайденої Катедри Богородиці в Холмі // Король Данило: культурна і державотворча спадщина його доби // Науковий збірник за матеріалами Міжнар. конф. 8–9 грудня 2014 р. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – С. 130–150 [співавт.: М. Бевз].

·       Княжий Галич (археологія, дослідження, структура міста) // Атлас українських історичних міст. – Т. 2: Галич / За наук. ред. М. Капраля. – Львів: Колвес, 2018. – С. 2–9; Мапа 3.3. Реконструкція планувальної структури ХІІІ ст. [співавт.: Петрик В.].

Повна бібліографія 

Оголошення:
Новини:

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)»

7 жовтня 2022 р. у Львові відбудеться традиційна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)». Основними напрямками роботи наукового форуму є:

Юлія Артимишин стала стипендіаткою НАН України для молодих вчених

29 квітня 2022 р. Президія Національної академії наук України прийняла Розпорядження № 219"Про результати атестації молодих вчених – стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих вчених на поточні вакансії". 
Видання:

Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення:
монографія