Романова Дарія Яківна

інженер І кат.,

Романова Дарія Яківна

інженер І категорії

Народилася 14 грудня 1946 року в м. Львів.

1988 року закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Інституті від 1967 р.: секретар-друкар, старший лаборант, від 1970 – бере участь у польових і камеральних експедиціях.

Основні наукові праці

Статті

·       Археологічні дослідження Р. Багрія на теренах Львова і Львівщини // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2002. – Вип. 8. – С. 44-47.

·       Роман Багрій // Інформаційний бюлетень 2002 р. – Львів, 2003. – С. 169-170.

·       Історія життя, або життя для історії. // Просвіта, число 12 (263) грудень 2003 р.

 


Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Захист дисертації Кізлової А.А.

8 жовтня 2019 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України
Видання:

Александрович Володимир. Холмська ікона Богородиці з Емануїлом