Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово

Хібеба Наталія. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово / відп. ред. Т. Ястремська; НАН України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. 712 с. (Серія «Діалектологічна скриня»)

У монографії запропоновано дослідження бойківського весілля в обрядовому й номінативному аспектах та представлено його текстову палітру – фольклорно-етнографічні матеріали й діалектні тексти про бойківське весілля. Часові межі студії охоплюють матеріали кінця ХІХ ст. – початку ХХІ ст., щоб цілісно описати традиційний весільний обряд бойків, виявити його регіональні особливості. Давній весільний обряд репрезентують тексти, опубліковані в часописах «Зоря», «Lud», у серійному виданні «Матеріяли до українсько-руської етнольоґії», а сучасний – записи авторки, зібрані польовим методом у селах Бойківщини Львівської та Івано-Франківської областей.

Для діалектологів, етнографів, фольклористів та всіх, кого цікавить автентичний обряд та говірка.

Авдіозаписи до книгиДивіться також:

Войтович Л. Княжа доба на Русі (837–1492). Т. 1. Становлення імперії Русь (837–1054).
Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти
Русь, Малоросія, Україна: галицькі українці у пошуках власного імені (ХІХ – перша половина ХХ століть)
Оголошення:
Новини:

Науковці Інституту взяли участь у XV українсько-польській зустрічі "Яремче 2022"

Зустріч відбулася 22-23 вересня за участі науковців Інституту М. Литвина, Б. Гудя та І. Соляра.