Український парламентаризм і політична культура суспільства

Український парламентаризм і політична культура суспільства / [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – 298 с.

Узагальнено конституційно-парламентський досвід в Україні у контексті взаємодії між державними й політичними інститутами та формуванням світогляду громадянина-виборця. 

Проаналізовано роль парламентської діяльності як універсального чинника модернізаційних змін, форми взаємодії між владою, суспільством і громадянином, інструмента узгодження різних груп інтересів. 

Розглянуто вплив парламентської традиції на формування історичної пам’яті та політичної культури сучасного українського суспільства. 

Сфокусовано увагу на чинниках, що визначають уявлення людини про обов’язки влади.

Для науковців, педагогів, представників органів влади і всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

ISBN 978-966-02-6708-4

Зміст:

Передмова

  • Вікторія Середа, Остап Середа. Політична культура українського суспільства на зламі ХХІ століття. 
  • Олена Аркуша. Формування образу “ідеального” українського депутата: історія і сучасність.
  • Роман Голик. Парламентаризм та еволюція етнополітичної культури галицьких українців (до 1914 року).
  • Олег Муравський. Державно-церковні відносини: стан, проблеми, перспективи.
  • Микола Литвин. Суспільно-політичні передумови та етнокультурні наслідки депортаційних акцій у Польщі та СРСР/УРСР (1944–1951).
  • Юрій Зайцев. Депортація кримських татар 1944 р. – злочин без строку давності.
  • Ігор Соляр. Міграційна політика України: етапи, здобутки, перспективи.
  • Марія Ярмоленко. Соціолінгварні проблеми сучасної України.
  • Леонід Зашкільняк. Парламентська діяльність як інструмент формування історичної пам’яті в сучасній Україні.

Післямова

Переглянути публікацію:Дивіться також:

Вибрані твори Богдана Ігоря Антонича
Ми, українські радикали…
Наріжний камінь Маркіяна: статті, есеї, вірші
Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Захист дисертації Кізлової А.А.

8 жовтня 2019 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України