Товариство «Просвіта»: в обороні української ідентичності, духовності та культури (до 150-літнього ювілею)

Товариство «Просвіта»: в обороні української ідентичності, духовності та культури (до 150-літнього ювілею) / Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України: наук. ред. Орлевич І. – Львів: Логос, 2019. 288 с.

У книзі всебічно розкрито діяльність українського товариства «Просвіта». Засноване 1868 р. у
Львові, воно зосередилося передовсім на культурній та економічній роботі, утверджуючи в масах національну самосвідомість, сприяючи розвитку української мови, виховуючи любов до української культури через ознайомлення з історією народу, його фольклором, традиціями тощо, а також спонукаючи до господарської активності та економічного патріотизму. Показано вагому роль Товариства в консолідації ідеологічно неоднорідного українського суспільно-політичного руху в краї ХІХ–ХХ ст. та його переході на завершальну стадію національного відродження – політичну; простежено участь галицького духовенства й молодіжних товариств в організації просвітянського руху ХІХ – початку ХХ ст., формування мережевої громадської взаємодії, вплив видавничої діяльності на згуртування українства Наддніпрянської та Західної України, заснування просвітянського руху на Волині та особливості його функціонування у міжвоєнний період. Висвітлено функціонування «Просвіти» в період Другої світової війни, що стало результатом соціальної самоорганізації українців у воєнні роки, інструментом національно-культурної самоідентифікації, засобом соціальної солідарності та взаємодопомоги.
Для істориків, краєзнавців, культурологів та всіх хто цікавиться історією України.

Завантажити оригіналДивіться також:

Слово політв’язня: періодичні видання Ліги українських політичних в’язнів 1946–1947 рр.
Сова А. О. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність
Скарби українських говорів: тексти про борщ
Оголошення:
Новини:

Публічна лекція «Художня література та стратегії десакралізації імперського міфу»

18 лютого 2021 року відбулася публічна лекція завідувача кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка професора Юрія КОВБАСЕНКА «Художня література та стратегії десакралізації імперського міфу», а також обговорення пов’язаних із зазначеною темою актуальних проблем сучасної гуманітаристики.

Про затвердження переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Відповідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. № 404