Шашкевичіана. Вип. 3-4

Шашкевичіана. 36ірник наукових праць. Вип. 3-4 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича HAH України; Прикарпатський держ. університетт ім. В. Стефаника; Дрогобицький педагогічний університет ім. І. Франка; Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича у Віннінезі; Шашкевичівська комісія у Львові; ред. кол.: Я. Ісаєвич, М. Ільницький (відп. ред.), Ф. Стеблій (заст. відп. ред.), В. Горинь, Б. Якимович, М. Демський, Я. Закревська, В. Кононенко, Л. Крушельницька, І. Кудин, Р. Лубківський, С. Макарчук, М. Марунчак, С. Павлюк, Л. Сеник, В. Скотний, Ю. Сливка; вип. 3: "Руська трійця" і Прикарпаття; вип. 4: "Руська трійця" і культура слов’янського світу. Львів-Вінніпег, 2000. - 752 с.

У збірнику публікуються підсумки досліджень в ділянці шашкевичезнавства, проведених за останні роки на основі впровадження в науковий обіг нових джерел, недоступного раніше доробку української діаспори, досягнень світової науки. 

Книга розкриває невідомі, маловідомі або ж замовчувані за тоталітарного режиму сторінки подвижницької діяльності Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича, Якова Головацького та їх послідовників на ниві національного відродження, традиції "Руської Трійці" в духовному житті України. До неї увійшли наукові доповіді, виголошені на Шашкевичівських читаннях в Івано-Франківську (1996 р.).

Публікуються творчі здобутки визначних шашкевичезнавців минулого, літературна Шашкевичіана, рецензії на нові шашкевичезнавчі видання, хроніка Шашкевичіани. Окремим випуском друкуються тези перших Шашкевичівських читань, що відбулися в Дрогобичі у 1989 р., як документ тієї перехідної доби. 

Видання розраховане на істориків української культури і літератури, науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами українознавства.

ISBN 966-02-1631-9Дивіться також:

Оголошення:
Новини:

Василю Григоровичу Оприску - 70!

Наукова спільнота Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України щиро вітає українського вченого-археолога Василя Григоровича Оприска  зі славним 70-річчям!

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія