Шашкевичіана. Вип. 3-4

Шашкевичіана. 36ірник наукових праць. Вип. 3-4 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича HAH України; Прикарпатський держ. університетт ім. В. Стефаника; Дрогобицький педагогічний університет ім. І. Франка; Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича у Віннінезі; Шашкевичівська комісія у Львові; ред. кол.: Я. Ісаєвич, М. Ільницький (відп. ред.), Ф. Стеблій (заст. відп. ред.), В. Горинь, Б. Якимович, М. Демський, Я. Закревська, В. Кононенко, Л. Крушельницька, І. Кудин, Р. Лубківський, С. Макарчук, М. Марунчак, С. Павлюк, Л. Сеник, В. Скотний, Ю. Сливка; вип. 3: "Руська трійця" і Прикарпаття; вип. 4: "Руська трійця" і культура слов’янського світу. Львів-Вінніпег, 2000. - 752 с.

У збірнику публікуються підсумки досліджень в ділянці шашкевичезнавства, проведених за останні роки на основі впровадження в науковий обіг нових джерел, недоступного раніше доробку української діаспори, досягнень світової науки. 

Книга розкриває невідомі, маловідомі або ж замовчувані за тоталітарного режиму сторінки подвижницької діяльності Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича, Якова Головацького та їх послідовників на ниві національного відродження, традиції "Руської Трійці" в духовному житті України. До неї увійшли наукові доповіді, виголошені на Шашкевичівських читаннях в Івано-Франківську (1996 р.).

Публікуються творчі здобутки визначних шашкевичезнавців минулого, літературна Шашкевичіана, рецензії на нові шашкевичезнавчі видання, хроніка Шашкевичіани. Окремим випуском друкуються тези перших Шашкевичівських читань, що відбулися в Дрогобичі у 1989 р., як документ тієї перехідної доби. 

Видання розраховане на істориків української культури і літератури, науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами українознавства.

ISBN 966-02-1631-9Дивіться також:

Оголошення:
Новини:

Запрошуємо до участи у сьомому засіданні Тимченківських наукових читань

Відділ української мови Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України (Львів) у співпраці з Інститутом української мови НАН України (Київ) та з Мовознавчою комісією НТШ запрошують Вас до участи в Тимченківських наукових читаннях (засідання 7): «АКАДЕМІЧНА ІСТОРИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Многая літа!

Сьогодні, 21 жовтня 2021 р. свій 90-річний ювілей святкує Феодосій Іванович Стеблій, відомий український історик, багатолітній завідувач відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, заслужений працівник культури України.