Україна - Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Випуск 3-4

Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість: [зб. наук. праць / відп. ред. М. Литвин] / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2010-2011. – Вип. 3-4. – 348 с.

Розглянуто українсько-польські відносини в контексті європейської історії, роль історичної спадщини у формуванні сучасних етнокультурних і політичних пріоритетів України і Польщі. 

Особливу увагу приділено соціально-політичним причинам, мотивам, масштабам і наслідкам українсько-польського протистояння першої половини ХХ ст. з урахуванням його внутрішніх і зовнішніх чинників.

Пам'яті багаторічного співголови Польсько-української історичної комісії при ПАН і НАН України академіка Ярослава Дмитровича Ісаєвича.

Редакційна колегія:

- д. і. н., проф. Микола Литвин (відп. редактор),
- д. і. н., проф. Леонід Зашкільняк,
- д. і. н., проф. Іван Патер,
- д. і. н., проф. Леонтій Войтович,
- д.і.н. Володимир Александрович,
- к. і. н. Олег Піх (заст. відп. редактора),
- Марина Чебан (відп. секретар).

Матеріали збірника можна переглянути у форматі PDF:

Зміст:

Студії

* * *

Історіографія. біблографія. джерелознавство

Рецензії

ХронікаДивіться також:

Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Випуск 6
Україна - Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Випуск 5
Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Випуск 2
Оголошення:
Новини:

Х НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Я.Д. ІСАЄВИЧА

3 березня 2020 року о 10.00 год. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудуться Х наукові читання імені академіка Я.Д. Ісаєвича (Львів, вул. Козельницька, 4, конференційна зала, 3 поверх).

"Львівська академічна археологія (1940-2020)": до 80-річчя відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

18 лютого 2020 р. о 13:00 у відділі археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України відбудеться круглий стіл "Львівська академічна археологія (1940-2020)": до 80-річчя відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.