Львівська "Зоря" – товариство українських ремісників, промисловців і торговців (1884–1939)

Пасіцька Оксана. Львівська "Зоря" – товариство українських ремісників, промисловців і торговців (1884–1939): історичний нарис. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – 88 с.

У виданні висвітлено діяльність товариства українських ремісників, промисловців і торговців "Зоря" у Львові упродовж 1884–1939рр., його роль в організаційному русі ремісничої молоді, культурно-освітньому, соціально-економічному, політичному розвитку краю та реалізації національної ідеї.

Для істориків, краєзнавців, широкого кола читачів, які цікавляться історією рідного краю.

Рецензенти:

  • Олексій Сухий, доктор історичних наук, професор (Львівський на­ціональний університет ім. І. Франка);
  • Ігор Соляр, кандидат історичних наук, доцент (Інститут українознав­ства ім. І. Крип’якевича НАН України).

Друкується згідно з рішенням Вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Видання опубліковано завдяки фінансовій підтримці голови Мостись­кої районної ради Стецини Ігоря Михайловича.

ІSBN 978-966-02-6650-6Дивіться також:

Фразеологія пам’яток української мови XVI–XVII століть: семантика, структура, стиль
Імена близькі й далекі: Україна в національному і світовому вимірах
Природне середовище і людина у Верхній Наддністрянщині в районі Галицько-Букачівської улоговини в доісторичних часах і ранньому середньовіччі
Оголошення:
Новини:

Х НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Я.Д. ІСАЄВИЧА

3 березня 2020 року о 10.00 год. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудуться Х наукові читання імені академіка Я.Д. Ісаєвича (Львів, вул. Козельницька, 4, конференційна зала, 3 поверх).

"Львівська академічна археологія (1940-2020)": до 80-річчя відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

18 лютого 2020 р. о 13:00 у відділі археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України відбудеться круглий стіл "Львівська академічна археологія (1940-2020)": до 80-річчя відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.