Львівська "Зоря" – товариство українських ремісників, промисловців і торговців (1884–1939)

Пасіцька Оксана. Львівська "Зоря" – товариство українських ремісників, промисловців і торговців (1884–1939): історичний нарис. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – 88 с.

У виданні висвітлено діяльність товариства українських ремісників, промисловців і торговців "Зоря" у Львові упродовж 1884–1939рр., його роль в організаційному русі ремісничої молоді, культурно-освітньому, соціально-економічному, політичному розвитку краю та реалізації національної ідеї.

Для істориків, краєзнавців, широкого кола читачів, які цікавляться історією рідного краю.

Рецензенти:

  • Олексій Сухий, доктор історичних наук, професор (Львівський на­ціональний університет ім. І. Франка);
  • Ігор Соляр, кандидат історичних наук, доцент (Інститут українознав­ства ім. І. Крип’якевича НАН України).

Друкується згідно з рішенням Вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Видання опубліковано завдяки фінансовій підтримці голови Мостись­кої районної ради Стецини Ігоря Михайловича.

ІSBN 978-966-02-6650-6Дивіться також:

Федун Петро-«Полтава». Концепція Самостійної України. Том 2. Документи і матеріали
Фразеологія пам’яток української мови XVI–XVII століть: семантика, структура, стиль
Імена близькі й далекі: Україна в національному і світовому вимірах
Оголошення:
Новини:

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)»

7 жовтня 2022 р. у Львові відбудеться традиційна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху (до 80-річчя створення Української повстанської армії)». Основними напрямками роботи наукового форуму є:

Юлія Артимишин стала стипендіаткою НАН України для молодих вчених

29 квітня 2022 р. Президія Національної академії наук України прийняла Розпорядження № 219"Про результати атестації молодих вчених – стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих вчених на поточні вакансії".