Три ключі: мої рубаї

Шкраб’юк П. Три ключі: мої рубаї / Петро Шкраб’юк. – Львів: Місіонер, 2005. – 144 с.

Збірка Петра Шкраб’юка складається із трьох розділів релігійної і філософської лірики у формі маленьких чотирирядкових віршів – рубаїв. 

Ці вірші продовжують, розширюють і поглиблюють теми, які поет розробляє у попередніх книжках, передусім у збірці «Серед зір і людей» (2003). А це осмислення цінності й неповторності життя, захоплення дивоглядним розмаїттям природи, пошанування великих попередників і предків, усвідомлення своєї відповідальності перед сучасниками та історією. 

Таким чином збірка віддзеркалює цілісний християнсько-національний світогляд її автора, його художню майстерність і гуманізм. Цим вона цінна й приваблива.Дивіться також:

Лексикон львівський: поважно і на жарт
Іван Франко. Благовіщення. Порівняльний дослід біблійної теми
Поети Празької школи. Срібні сурми: Антологія
Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Про конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

До участі в конкурсі запрошуються доктори філософії (кандидати наук) за профілем відділу.