Писемні пам’ятки: від картотеки до словника

Писемні пам’ятки: від картотеки до словника / Відп. ред. Г.Дидик-Меуш. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2013 (Серія «Історія мови»). – 276 с.

Збірник сформували матеріали виступів учасників других Тимченківських читань у Львові (2011 рік). 

На сторінках видання висвітлено проблему мови та структури давніх текстів, особливості авторського стилю та перекладу, представлено багатство староукраїнської лексики і фразеології, виявлено специфіку українського, угорського та польського лексиконів. 

У низці статей порушено деякі питання граматики української мови ХVІ–ХVІІ ст.Дивіться також:

Мовні обрії: Збірник пам’яті Левка Полюги
Писемні пам'ятки: сучасне прочитання
Українська мова в Галичині: історичний вимір
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Симпатикам та друзям Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

20 червня 2020 р. створено фейкову сторінку з назвою нашого Інституту. Упродовж місяця на ній опубліковано низку неправдивих та наклепницьких дописів, які ображають честь працівників нашої установи.