Новітня доба. Випуск 1

Новітня доба / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – Вип. 1. – 258 с.

У збірнику вміщено статті і повідомлення, в яких проаналізовано актуальні проблеми української і всесвітньої історії новітньої доби, зокрема – українського руху напередодні та в роки Першої і Другої світових війн.

Окремі статті присвячено дискусійним питанням післявоєнного періоду (середина та друга половина ХХ ст.). Збірник складається з рубрик: наукові публікації, особлива думка, науковий дебют, публікація документів, спогади, рецензії.

Редакційна колегія:

д-р іст. наук, Ігор Соляр (відп. редактор),
- д-р іст. наук, проф. Степан Качараба,
- доктор габ. Евгеніуш Коко,
- д-р іст. наук, проф. Микола Литвин,
- д-р іст. наук, проф. Іван Патер,
- канд. іст. наук Олег Піх,
- д-р іст. наук, проф. Олександр Рубльов,
- канд. іст. наук. Олександра Стасюк (заст. відп. редактора).

ISSN 2409-434X

Зміст:

Від редакції

Наукові публікації

 • Іванна Черчович. Професійна реалізація жінок кінця ХІХ – початку ХХ століття: на прикладі українського суспільства Галичини.
 • Іван Патер. Українські землі в планах Центральних держав і Антанти напередодні Першої світової війни.
 • Михайло Ковальчук. Зайняття Харкова радянськими загонами (грудень 1917 р.). 
 • Оксана Пасіцька. Український промисел Львова у 1920–1930-х роках.
 • Галина Стародубець. Винищувальні батальйони у західних областях України в 1944–1946 рр.: “свої” чи “чужі”?
 • Людмила Бабенко. Єрархи Греко-Католицької Церкви в планах радянських спецслужб напередодні Львівського Церковного Собору 1946 року.
 • Михайло Романюк. Золочівська округа ОУН у 1952 році: хроніка спротиву.
 • Олена Лукачук. Литовський чинник у євроінтеграційних проектах України (1991–2013).

Постаті

 • Ігор Соляр. Євген Петрушевич у 1923–1940 роках: спроба політичного портрету.
 • Iгор Чорновол. Тезa Вебa, Вiльям Гaрдi Мaкнiл тa Степовий фронтир Європи. 

Особлива думка

 • Степан Вовканич. Україні потрібна нова парадигма буття нації та людини. 

Науковий дебют

 • Анна Вараниця. Вчителі народних шкіл у структурі інтелігенції Галичини другої половини XIX– початку XX століття.
 • Юлія Павлів. Образи українсько-польського пограниччя періоду Другої світової війни (за матеріалами спогадів жінок, депортованих із Холмщини).

Публікація документа

 • Марта Гавришко, Олександра Стасюк. Листи з підпільної пошти повстанського поета Михайла Дяченка (Марка Боєслава).
 • Андрій Сова. Печатки організації “Пласт” у Стрию (1920-ті роки). 
 • Юрій Зайцев. Семен Стефаник: “Якась собака написала цю статтю”

Спогади

 • Роман Кирчі в. Відділ літератури Інституту суспільних наук АН УРСР кінця 1950-х – початку 1970-х років.

Рецензії

 • Ігор Соляр. Рецензія на монографію Івана Васюти: “Галицько-волинське село між світовими війнами” (Львів, 2010).

Відомості про авторів

Переглянути матеріали збірника:Дивіться також:

Оголошення:
Новини:

Х НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Я.Д. ІСАЄВИЧА

3 березня 2020 року о 10.00 год. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудуться Х наукові читання імені академіка Я.Д. Ісаєвича (Львів, вул. Козельницька, 4, конференційна зала, 3 поверх).

"Львівська академічна археологія (1940-2020)": до 80-річчя відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

18 лютого 2020 р. о 13:00 у відділі археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України відбудеться круглий стіл "Львівська академічна археологія (1940-2020)": до 80-річчя відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.