Багатошарові пам’ятки археології у Бикові поблизу Дрогобича

Czopek S., Machnik J., Pasterkiewicz W., Pawliw D., Petehyrycz W. Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza / Махнік Я., Павлів Д. Пастеркєвіч В., Петегирич В., Чопек С. Багатошарові пам’ятки археології у Бикові поблизу Дрогобича. – Kraków, 2016. – 599 c.

У колективній монографії підсумовано результати досліджень українсько-польської археологічної експедиції на двох багатошарових пам’ятках у с. Биків на Дрогобиччині. 

Розкопками виявлено сліди поселень та могильників від доби енеоліту до раннього середньовіччя. Серед них унікальні підкурганні поховання у дерев’яних гробницях культури шнурової кераміки другої пол. ІІІ тис. до н.е., які мають аналогії на заході та півночі Європи. 

Вперше у басейні верхнього Дністра відкрито поховання межановицької культури ранньобронзової доби в дерев’яних домовинах під курганом.До епохи ранньої і середньої бронзи належать об’єкти тщінецько-комарівського культурного кола і, зокрема, курган із монументальною поховальною камерою, що символізувала “хатину померлих”. 

Важливим стало відкриття єдиних на території України двох, оточених частоколом, поселень кінця бронзової доби ІХ ст. до н.е. (голіградська культура). Вони, мабуть, служили садибами можновладця та фіксують процесс виділення локальних еліт. Також виявлено оригінальний поховальний комплекс західноподільської групи скитського культурного кола. Це найзахідніше розташована пам’ятка такого типу кінця VII– початку VI ст. до н.е, яка свідчить про активні культурні, торгівельні або військові контакти між Східною і Центральною Європою Дністровсько-Карпатським шляхом. 

Цікавим виявилося відкриття ранньосередньовічного виробничого об’єкту для добування дьогтю та деревного вугілля, який вказує на оволодіння місцевим населенням певних технологій лісохімічного промислу вже у Х/ХІ ст.Дивіться також:

Національна ідентифікація українців Галичини в ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма )
“Різуни” чи побратими? Сучасні польські дискурси про Україну
Микола Ільницький. Поезія
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Симпатикам та друзям Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

20 червня 2020 р. створено фейкову сторінку з назвою нашого Інституту. Упродовж місяця на ній опубліковано низку неправдивих та наклепницьких дописів, які ображають честь працівників нашої установи.