Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937–1953)

Романюк М. Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937–1953) : монографія / Михайло Романюк; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Центр незалежних історичних студій. – Львів, 2016. – 608 с.

На основі великої кількості джерельних матеріалів ґрунтовно досліджено місце Золочівської округи ОУН в українському визвольному русі середини XX ст., розкрито її структуру; встановлено керівний склад, проаналізовано основні напрямки військово-пропагандистської та організаційної діяльності відділів УПА та збройного підпілля регіону. Особлива увага присвячена висвітленню питання поборювання націоналістичного підпілля Золочівщини репресивно-каральною системою радянської влади.

Видання багате унікальними фотографіями та історичними документами періоду функціонування УПА і збройного підпілля ОУН.

Книга супроводжується науково-довідковим апаратом, розрахована на широку читацьку аудиторію.
Дивіться також:

Національна ідентифікація українців Галичини в ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма )
“Різуни” чи побратими? Сучасні польські дискурси про Україну
Микола Ільницький. Поезія
Оголошення:
Новини:

Василю Григоровичу Оприску - 70!

Наукова спільнота Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України щиро вітає українського вченого-археолога Василя Григоровича Оприска  зі славним 70-річчям!

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія