Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 20

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 20. – Львів: Ін‑т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2016. – 432 с.

У збірнику вміщено статті та публікації матеріалів з досліджень нових археологічних пам’яток заходу України, наукові розробки територіально-хронологічних проблем і культурно-історичних аспектів; розглядаються питання історії археології.

Редакційна колегія:

д.і.н. Олександр Ситник (головний редактор), 
- д.і.н., член-кореспондент НАН України Володимир Баран, 
- д.і.н. Микола Бандрівський, 
- д.і.н. Віктор Войнаровський,
- д.і.н. Леонтій Войтович, 
- д.і.н. Віра Гупало,
- д.і.н. Микола Литвин,
- проф. Ян Махнік,
- д.і.н. Леонід Мацкевий,
- проф. Сильвестр Чопек,
- к.і.н. Наталя Булик (заступник головного редактора),
- к.і.н. Руслан Коропецький,
- канд. арх. Юрій Лукомський,
- Володимир Петегирич,
- к. геогр. н. Олена Томенюк (відповідальний секретар)

ISSN 2223-1218

ЗМІСТ

Віктор Войнаровський. Пам’яті Володимира Цигилика  11

ПРОБЛЕМИ. ГІПОТЕЗИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ

Petr Škrdla, Olexandr Sytnyk, Ruslan Koropets’kyi. New observations concerning Kulychivka site, layer IV  14
Михайлова Наталія. Шамани у суспільствах мисливців на оленя  26
Андрій Гавінський, Войцех Пастеркєвіч. До питання “баденізації” південно-східної периферії культури лійчастого посуду  45
Яна Яковишина, Оксана Куценяк. Керамічний комплекс трипільськогопоселення Незвисько з розкопок Л. Козловського: спроба систематизації  57
Марія Войтович. Поховальні пам’ятки пізнього етапу культури шнурової  69
Тетяна Слободян. Супровідний інвентар у поховальних комплексах ранньоримського часу Прикарпаття: до проблеми визначення складових наборів за статевим та віковим аспектом  117
Віктор Войнаровський. Про загальну типологію виробничих занять давнього населення  131
Василь Федевич. Конструктивні особливості стін заглиблених жител слов’яно-руського часу Верхнього та Середнього Придністер’я  140
Эдвард Зайкоўскі. Малыя гарадзішчы-свяцілішчы славян  150
Юрій Долженко, Богдан Прищепа. Антропологічні матеріали Х–ХІІІ ст. погоринських міст Дорогобужа і Пересопниці  165
Ігор Возний. Міста другої половини ХІІІ–ХІV ст. між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром: історія досліджень та етапи формування  191
Віра Гупало. Поховальний обряд та ритуальна атрибутика у XVII–XVIII ст. (за матеріалами розкопок у бернардинському костелі в Дубно)  209

ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Олександр Ситник, Андрій Богуцький, Марія Ланчонт, Олена Томенюк, Руслан Коропецький, Кароль Стандзіковський, Пшемислав Мрочек. Маріямпіль V – нова середньопалеолітична памʼятка Галицького Придністер’я  221
Андрій Богуцький, Олександр Ситник, Марія Ланчонт, Олена Томенюк, Кароль Стандзіковський, Пшемислав Мрочек. Ямпіль – нова верхньопалеолітична пам’ятка Північного Поділля  237
Микола Бандрівський. Про ймовірність антропогенного впливу на формування плейстоценового тафоценозу з околиць Хоросна-Виняви поблизу Львова (за матеріалами 2002 року)  251
Василь Ільчишин. Комарівський горизонт багатошарового курганного могильника Кордишів VІІІ на Шумщині  259
Cтепан Тимків. Про сільськогосподарські заняття населення середньовічного Губина у світлі археологічних джерел  273
Назарій Войтович, Марія Войтович. Результати археологічних досліджень у внутрішньому дворику Львівської ратуші  287

ФОНДОВІ КОЛЕКЦІЇ. ОКРЕМІ ЗНАХІДКИ

Григорій Охріменко, Світлана Локайчук, Наталія Скляренко. Рідкісні керамічні вироби тшинецько-комарівської культури  307
Віталій Конопля, Олександр Сілаєв. Культурно-хронологічна інтерпретація кам’яних свердлених сокир з дископодібним лезом заходу України  318
Микола Бандрівський, Михайло Білик. Снітинський і Лубенський “скарби” в контексті проблеми східних впливів голіградської металевої індустрії  325
Marcin Wołoszyn, Anna Bochnak. Plomby typu drohiczyńskiego w świetle najnowszych badań  349
Володимир Петегирич, Дмитро Павлів, Олена Томенюк. Унікальне бронзове навершя булави з околиці літописного Звенигорода  357
Віра Гупало, Ольга Мамчур. Кам’яний хрест зі Звенигорода: історія, морфологія та реставрація  362
Роман Берест. Керамічні кахлі без поливи з розкопок унівських монастирів  375
Віра Гупало, Остап Лазурко. Медальйон із зображенням чудотворного образу розп’ятого Ісуса Милятинського  382
Віктор Баюк. Фондова група “Археологія” Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку  387

З ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЇ

Наталя Булик. Археологічний вимір пам’яткоохоронних практик у Галичині (1918–1928)  394
Павло Пеняк. Давні слов’яни Тисо-Дунайського басейну в угорській історіографії  414

РЕЦЕНЗІЇ. ХРОНІКА

Ігор Возний. Войнаровський В. М. Промисли та допоміжні ремесла населення півдня Східної Європи І–ХІІІ ст. (археологічне відображення та інтерпретація). – Львів, 2014. – 438 с.   423
Володимир Петегирич. “Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою й невтомною працею любіть Україну”… До ювілею Дмитра Павліва  426
Василь Оприск. Наша Даруся  429
Наталія Стеблій. Світлої пам’яті Михайла Филипчука  431

Переглянути збірник:Дивіться також:

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 19
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 18
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 17 - II електронне видання
Оголошення:
Новини:

Колектив співробітників Інституту українознавства ім.І.Крипʼякевича підтримує висунення книжки Миколи Ільницького на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2022 рік

Колектив співробітників Інституту українознавства ім.І.Крипʼякевича підтримує висунення книжки Миколи Ільницького «Читаючи, перечитуючи… Літературознавчі статті, портрети, роздуми»  (Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2019) на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка у номінації «Літературознавство і Мистецтвознавство» за 2022 р.

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Шановні колеги та друзі! Сердечно вітаємо Вас та Ваші родини із новим 2022 роком та Різдвом Христовим!