Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 22.

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 22. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018.

У збірнику вміщено статті та публікації матеріалів з досліджень нових археологічних пам’яток України та Центрально-Східної Європи, наукові розробки територіально-хронологічних проблем і культурно-історичних аспектів; висвітлено окремі питання духовної культури; розглянуто питання історії археології.

 Головний редактор: Олександр Ситник, д.і.н., професор

Заступник головного редактора: Наталя Булик, к.і.н.

Відповідальний секретар: Олена Томенюк, к.геогр.н.


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

д.і.н. Віра Гупало (Україна);к.і.н., ст. дослідник Юрій Демиденко (Україна); к.і.н., ст.н.сп. Лариса Кулаковська (Україна), професор, доктор наук Пшемислав Макаровіч (Польща); професор, доктор наук Марта Полтовіч-Бобак (Польща); д.і.н. Вадим Степанчук (Україна); доктор філософії Петр Шкрдла (Чехія); к.і.н. Руслан Коропецький (Україна); канд. арх. Юрій Лукомський (Україна); Володимир Петегирич (Україна); професор, доктор наук Чопек Сильвестр (Польща); професор, доктор наук Ян Махнік (Польща)

ISSN 2223-1218Дивіться також:

Оголошення:
Новини:

Науковий семінар "Українці та Україна в журналістській діяльності Йозефа Рота"

Запрошуємо Вас на черговий науковий семінар відділів нової історії України та української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту релігієзнавства - філії Львівського музею історії релігії.

Семінар Ради молодих вчених Інституту «[І] прилучився він до предків [своїх]»: русько-візантійський контекст поховального обряду».

28 листопада 2019 р. у стінах Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка відбувся черговий семінар Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, співорганізаторами якого також були Львівський медієвістичний клуб та Інтердисциплінарні студії «Per Aspera». Доповідачкою була Ірина Луцик – аспірантка відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, яка виголосила доповідь на тему «[І] прилучився він до предків [своїх]»: Русько-візантійський контекст поховального обряду».