Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 22.

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 22. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018.

У збірнику вміщено статті та публікації матеріалів з досліджень нових археологічних пам’яток України та Центрально-Східної Європи, наукові розробки територіально-хронологічних проблем і культурно-історичних аспектів; висвітлено окремі питання духовної культури; розглянуто питання історії археології.

 Головний редактор: Олександр Ситник, д.і.н., професор

Заступник головного редактора: Наталя Булик, к.і.н.

Відповідальний секретар: Олена Томенюк, к.геогр.н.


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

д.і.н. Віра Гупало (Україна);к.і.н., ст. дослідник Юрій Демиденко (Україна); к.і.н., ст.н.сп. Лариса Кулаковська (Україна), професор, доктор наук Пшемислав Макаровіч (Польща); професор, доктор наук Марта Полтовіч-Бобак (Польща); д.і.н. Вадим Степанчук (Україна); доктор філософії Петр Шкрдла (Чехія); к.і.н. Руслан Коропецький (Україна); канд. арх. Юрій Лукомський (Україна); Володимир Петегирич (Україна); професор, доктор наук Чопек Сильвестр (Польща); професор, доктор наук Ян Махнік (Польща)

ISSN 2223-1218Дивіться також:

Інформація для авторів
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 21
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 20
Оголошення:
Новини:

Форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах» до 100-річчя з дня народження О.Пріцака, І.Лисяка-Рудницького та 120-річчя з дня народження О. Оглоблина

5-6 червня 2019 р. у Києві відбудеться форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах» до 100-річчя з дня народження О. Пріцака, І. Лисяка-Рудницького та 120-річчя з дня народження О. Оглоблина.Запрошуємо до участі у міжнародній науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХст.» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)».

11 жовтня 2019 р. у м. Львові відбудеться Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ ст.» (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)».