Новітня доба

Про журнал
Редакція
Редакційна політика
Подання
Інше
Останній випуск
Новітня доба / відп. ред. Ігор Соляр; упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. Вип. 5. 220 с.

У збірнику представлено статті та джерельні матеріали, у яких висвітлено актуальні проблеми політичної, військово-політичної, соціально-економічної новітньої історії. Проаналізовано різні аспекти діяльності політичних партій, організацій, рухів, економічних товариств, українського національно-визвольного руху загалом, особливості функціонування сталінського режиму в західно українських областях і Білорусі. Окрему рубрику присвячено науковій біографістиці, зокрема ролі визначних представників українського національного руху в політичному житті Західної України й української еміграції міжвоєнного періоду. Значну частину статей присвячено аналізу складних проблем сучасної політичної історії України.
Збірник містить такі рубрики: актуальні проблеми новітньої історії, постаті, науковий дебют, особливий погляд, публікація документа.
Архів випусків
About the journal
Editiorial team
Policies
Submission
Other
Last issue
Новітня доба / відп. ред. Ігор Соляр; упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. Вип. 5. 220 с.

У збірнику представлено статті та джерельні матеріали, у яких висвітлено актуальні проблеми політичної, військово-політичної, соціально-економічної новітньої історії. Проаналізовано різні аспекти діяльності політичних партій, організацій, рухів, економічних товариств, українського національно-визвольного руху загалом, особливості функціонування сталінського режиму в західно українських областях і Білорусі. Окрему рубрику присвячено науковій біографістиці, зокрема ролі визначних представників українського національного руху в політичному житті Західної України й української еміграції міжвоєнного періоду. Значну частину статей присвячено аналізу складних проблем сучасної політичної історії України.
Збірник містить такі рубрики: актуальні проблеми новітньої історії, постаті, науковий дебют, особливий погляд, публікація документа.
Issue Archive
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Симпатикам та друзям Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

20 червня 2020 р. створено фейкову сторінку з назвою нашого Інституту. Упродовж місяця на ній опубліковано низку неправдивих та наклепницьких дописів, які ображають честь працівників нашої установи.