Участь у проєкті «Академічна і наукова Познань»

2024-06-17

У рамках проєкту «Академічна і наукова Познань» нещодавно в Інституті польської філології Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Instytut Filologii Polskiej UAM) було проведено цикл зустрічей із заступницею директора Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, доктором філологічних наук Тетяною Ястремською.

 10 червня 2024 року дослідниця прочитала відкриту лекцію на тему «Українські діалекти: історія – культура – ідентичність» («Dialekty ukraińskie: historia – kultura – tożsamość») для академічної спільноти та мешканців міста Познань у Collegium Maius – Salon Mickiewicza pod Kopułą. Т.Ястремська актуалізувала проблеми українських говорів у вирі історії, наголосила на значенні мови в часі війни та збереженні національної пам’яті народу, а також репрезентувала найважливіші здобутки українських діалектологів. Гості мали змогу прослухати лекцію українською та польською мовами. Польською мовою текст переклала й озвучила п. Анна Хранюк – присяжний перекладач української мови в Познані, член-засновник Суспільно-культурного товариства Польща–Україна у Познані, громадська діячка, яка упродовж 20 років викладала українську мову в в Познанському університету імені Адама Міцкевича.

Президент міста Познань Яцек Яськовяк (Jacek Jaśkowiak) висловив подяку Т.Ястремській, наголосивши на важливості наукової й академічної співпраці, що дає змогу «студентам, науковцям і дослідникам зустрітися з відомими та видатними вченими та митцями з усього світу».

11 червня 2024 року проведено зустріч із членами Студентського діалектологічного наукового гуртка (Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe), заснованого 20 років тому з ініціативи й підтримки Проф. Єжи Сєроцюка (Jerzy Sierociuk), а також науковий семінар на тему «Діалектні словники – із досвіду сучасного діалектолога-лексикографа» («Słowniki dialektalne – z doświadczeń warsztatowych współczesnego leksykografa gwarowego») у Діалектологічній лабораторії Університету імені Адама Міцкевича (Pracowniа Dialektologicznа UAM).

Щиро дякуємо Проф. Юстині Кобус (Justyna Kobus) та колегам з Інституту польської філології Університету імені Адама Міцкевича в Познані, Діалектологічної лабораторії Університету імені Адама Міцкевича за ідею й реалізацію проєкту, надзвичайно важливого для популяризації української мови та її діалектів.


2024-06-21 Познань


Читайте також:

2024-07-12

1–4 липня 2024 року на базі Інституту медієвістичних студій Лідського університету (Велика Британія) відбувся черговий щорічний Міжнародний медієвістичний конгрес (Leeds International Medieval Congress 2024). Цьогоріч науковий форум був присвячений осмисленню проблематики «кризи» в усіх можливих аспектах цього поняття і зібрав понад 2700 вчених з усього світу. Серед понад двох тисяч доповідей учасники мали можливість заслухати виступ молодшого наукового співробітника відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к.і.н. Ростислава Вацеби, котрий представив свої напрацювання у дослідженні демографічних та культурних наслідків кліматичної кризи пізньоантичного малого льодовикового періоду (536–560 рр.) на сході Європи. 


2024-07-05
Вітаємо науковців Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, чиї проєкти перемогли в конкурсі «Передова наука в Україні» Національного фонду досліджень України

2024-07-05

25 червня 2024 року на виконання розпорядження президії Національної академії наук України від 19.02.2024 № 107 «Про оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України у 2024 році» Експертна комісія провела оцінювання ефективності діяльності Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України за період 2018–2023 років.


Оголошення:

Видання:

Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.