Луцик Ірина Павлівна

молодший науковий співробітник, аспірант, магістр історії

Народилася 22 січня 1993 р. у м. Ходорів Жидачівського району Львівської області.

2000–2010 рр. навчалася в Ходорівській ЗОШ І–ІІІ ступенів №1.

2010–2015 рр. студентка історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка (диплом магістра історії, викладача історії з відзнакою).

Впродовж 2015–2016 рр. лаборант відділу археології та 2016–2017 рр. відділу середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

З 2017 р. аспірантка відділу археології цього ж Інституту. Тема дисертації: «Християнські некрополі Галицько-Волинських земель ХІ–ХІV століть (есхатологія та традиції)». Науковий керівник д.і.н. Гупало В.Д.

2018 р. молодший науковий співробітник Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України.

З 2020 р. молодший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Нагороди:

У 2019 р. лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Стажування:

“Dziedzictwo kulturowe w zbiorach muzealnych kolekcje archeologiczne ze średniowiecznych grodzisk i nekropolii Podkarpacia” 22–26 lipca 2019 roku, w Muzeum Historycznym w Sanoku

“Metódy pamiatkového výskumu stredovekej sakrálnej architektúry na severovýchodnom Slovensku” na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, pracovisko Levoča, 26–28 júla 2019

Наукові зацікавлення: середньовічна археологія та історія, християнські поховальні пам’ятки, духовна культура, княжа доба

E-mail: irynalutsyk00@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-klrUPgAAAAJ&hl=uk

ORCID 0000-0003-3364-6089: https://orcid.org/0000-0003-3364-6089

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Lutsyk

Academia.edu: https://lviv.academia.edu/IrynaLutsyk

Основні наукові праці

Луцик І. Черепи, пробиті цвяхами, з Володимира-Волинського та його околиць. Вісник Інституту археології. Львів, 2017. Вип.12. С. 44–69.

Луцик І. Християнські некрополі княжого Володимира: верифікація джерел. Religions and beliefs of Rus’ (9th–16th centuries). Publication from the 8th International Scientific Conference, Lviv, 15th–18th November, 2017 /ed. Vitaliy Nagirnyy. Krakow, 2018. (Seria: Colloquia Russica. Series I, vol. 8. S. 255–271.

Луцик І. Давні кам’яні хрести на Волині в світлі фунеральної культури доби середньовіччя. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2018. Вип. 22. C. 402–415. https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-402-415

Луцик І. Підплитові могильники на Волині та Галицько-Волинському пограниччі: верифікація і каталогізація. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2019. Вип. 23. C. 279–300. https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-279-300

Луцик І. Рецензія на монографію. Michał Dzik. Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i Górnej Narwi (Xi–Xv W.). – Tom I, II. – Rzeszów, 2015. – 321 s. / 255 s. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2019. Вип. 23. C. 490–494. https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-490-494

Оголошення:
Новини:

Російсько-українська війна в польському й українському дискурсах

13 березня 2023 року у Львові презентовано Спеціальний рапорт Еміграційної платформи ЕВЛ та Студіум Східної Європи Варшавського університету "Воєнні біженці з України. Рік в Польщі". У презентації взяли участь науковці відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. Дискусію викликало неточне формулювання терміна "воєнні біженці", а також відсутність у проєкті будь-яких згадок про історичну спадщину нинішніх переселень. Результати досліджень польських та українських науковців буде опубліковано у фаховому виданні Інституту "Україна-Польща: історична спадщина, суспільна свідомість".

Допомога історикам Малої академії наук

5 березня 2023 р. відбувся обласний тур Всеукраїнського конкурсу членів МАН, на якому найкращих молодих істориків відзначено грамотами дирекції Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Член журі, завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту, проф. Микола Литвин розповів молодим дослідникам та педагогам області про традиції Інституту і заохотив молодих науковців після завершення вищих навчальних закладів вступати до аспірантури Інституту.
Видання:

Гавінський А., Яковишина Я. Культури Трипілля та лійчастого посуду як приклад контактів енеолітичних спільнот