Конкурс для проведення прийому до аспірантури

2022-07-27

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс для проведення прийому до аспірантури на місця державного замовлення (з відривом від виробництва) на 2022/2023 навчальний рік за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію магістра, рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти на навчання в аспірантурі.

Особи, що вступають до аспірантури, особисто подають такі документи:

-        заяву на ім’я директора Інституту;

-        особовий листок з обліку кадрів;

-        автобіографію;

-        науковий реферат (обсягом 1 авт. арк.), який доповнюється списком та ксерокопіями опублікованих наукових праць (за наявності);

-        копії диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);

-       копію паспорта / ID-картки;

-       копію картки платника податків (ідентифікаційного коду);

-       у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;

-        копію або витяг з трудової книжки (за наявності);

-        фотокартки 3 × 4 (3 шт.);

-        копію військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних);

-        рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти для вступу до аспірантури;

-        конверти з марками і домашньою адресою (2 шт.).

 

Документи приймаються тільки в повному комплекті.

Вступники до аспірантури проходять співбесіду на засіданні приймальної комісії Інституту та складають конкурсні вступні іспити зі спеціальної дисципліни та іноземної мови.

Прийом документів проводиться з 01 серпня до 10 вересня 2022 року. Зарахування до аспірантури – з 01 листопада 2022 року.

Адреса: 79029, м. Львів, вул. Козельницька, 4 (к. 423).

Тел.: (032) 270-65-98; (032) 270-70-22Читайте також:

2022-09-23
Зустріч відбулася 22-23 вересня за участі науковців Інституту М. Литвина, Б. Гудя та І. Соляра.

Оголошення:

Видання:

Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти