Український національний комітет істориків при НАН України

Український національний комітет істориків при НАН України (УНКІ) є фаховим громадським об’єднанням представників історичних наук Української держави, покликаним представляти їхні інтереси в міжнародному співтоваристві істориків, які згуртувалися в Міжнародному комітеті історичних наук (МКІН) і визнали необхідність узгодження наукових досліджень та їх результатів, що проводяться в різних країнах, а також здійснювати обмін науковим досвідом і здобутками.

Міжнародний комітет історичних наук (International Committee of Historical Sciences) засновано на установчому засідання в Женеві (Швейцарія) 14 травня 1926 р. згідно з ухвалою 5-го Міжнародного конгресу історичних наук від 15 квітня 1923 р. МКІН складається з представників національних комітетів істориків, які репрезентують дослідні історичні установи своїх країн, а також міжнародні асоціації, комітети, товариства та інші об’єднання (див. інформацію про МКІН у статті Я.Ісаєвича).

Україна є членом МКІН від 1995 р., коли Генеральна асамблея МКІН в Монреалі ухвалила рішення поновити колективне членство України в цій міжнародній організації. Проте Комітет істориків певний час існував на засадах індивідуальних контактів українських істориків, що гуртувалися навколо Національної академії наук України і, зокрема, академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України, академіка НАН України Ярослава Дмитровича Ісаєвича (1936–2010). 

Проте, 17 листопада 2007 р. на засіданні Відділення історії, філософії та права НАН України було заслухано звіт Голови УНКІ і затверджено новий склад комітету на чолі з Я.Д. Ісаєвичем, а також ухвалено афіліювати його при Національній академії наук, яка погодилась фінансувати щорічні членські внески України до МКІН.

У зв'язку із смертю академіка Я.Д.Ісаєвича Бюро Відділення історії, філософії та права Національної академії наук України 13 грудня 2012 р. сформувало новий склад УНКІ (див. Склад комітету). Головою УНКІ затверджено директора Інституту історії України НАН України, академіка НАН України Валерія Андрійовича Смолія.

У своїй діяльності УНКІ керується Статутом МКІН. Його головне завдання полягає в інформуванні МКІН про розвиток історичних наук в Україні, отриманні і поширенні в Україні наукової інформації про плани і діяльність МКІН та її колективних членів – комітетів, асоціацій, комісій, товариств, участі у Міжнародних конгресах історичних наук, що відбуваються раз на п’ять років почергово в різних країнах, сприяти координації історичних досліджень в Україні в світлі здобутків світової науки, співпраці вчених різних країн, а також репрезентації праць українських істориків на міжнародній арені (див. Міжнародні конгреси історичних наук).

Інформація:

Розпочалося формування програми наступного 23-го Міжнародного конгресу історичних наук

Наступний 23-й Міжнародний конгрес істориків відбудеться у серпні 2020 р. у Познані. 

ХХІІ Міжнародний конгрес історичних наук: враження української учасниці

23-29 серпня 2015 р. у м. Цзіняні (провінція Шаньдун) відбувся XXII Міжнародний конгрес історичних наук