Склад комітету

Склад Українського національного комітету істориків України при НАН України

Затверджений постановою Бюро Відділення історії, філософії та права Національної академії наук України від 13 грудня 2012 р. (протокол №10)

 1. Смолій Валерій Андрійович, академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України, голова УНКІ
 2. Толочко Олексій Петрович, член-кореспондент НАН України, завідувач сектору досліджень історії Київської Русі Інституту історії НАН України, заступник голови УНКІ
 3. Маєвський Олександр Олегович, к.і.н., ст.н.с. Інституту історії України НАН України, секретар УНКІ
 4. Бачинська Олена Анатоліївна, д.і.н., професор кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
 5. Грицак Ярослав Йосипович, д.і.н., професор, Директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету ім. І.Франка
 6. о. Гудзяк Борис, доктор (Ph.D.) в галузі слов'янської та візантійської культурно-церковної історії, ректор Українського католицького університету у Львові
 7. Журба Олег Іванович, д.і.н., професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 8. Зашкільняк Леонід Опанасович, д.і.н., професор, завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка
 9. Касьянов Георгій Володимирович, д.і.н., завідувач відділу Інституту історії України НАН України
 10. Кірсенко Михайло Володимирович, д.і.н., професор факультету гуманітарних наук  Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 11. Колесник Віктор Федорович, член-кореспондент НАН України, декан історичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка
 12. Кравченко Володимир Васильович, д.і.н., професор департаменту історії і класичних наук Альбертського університету, директор Канадського інституту українських студій
 13. Литвин Володимир Михайлович, академік НАН України
 14. Литвин Микола Романович, д.і.н., професор, в.о. директора Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
 15. Посохов Сергій Іванович, д.і.н, професор, декан історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
 16. Рубльов Олександр Сергійович, д.і.н., професор, вчений секретар Інституту історії України НАН України
 17. Сорочан Сергій Борисович, д.і.н., професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
 18. Толочко Петро Петрович, академік НАН України, директор Інституту археології НАН України
 19. Турченко Федір Григорович, д.і.н., професор, завідувач кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету
 20. Яковенко Наталія Миколаївна, д.і.н., професор, завідувач кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Інформація:

Розпочалося формування програми наступного 23-го Міжнародного конгресу історичних наук

Наступний 23-й Міжнародний конгрес істориків відбудеться у серпні 2020 р. у Познані. 

ХХІІ Міжнародний конгрес історичних наук: враження української учасниці

23-29 серпня 2015 р. у м. Цзіняні (провінція Шаньдун) відбувся XXII Міжнародний конгрес історичних наук