Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть). Книга 1.

Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ початок ХХІ століть): монографія / [відп. ред. Ігор Соляр; упоряд. Михайло Романюк]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Кн. 1. 436 с.

Проаналізовано особливості забезпечення освітніх потреб національних меншин в Австро-Угорській монархії, Західноукраїнській Народній Республіці, Російській імперії, Другій Речі Посполитій. Досліджено специфіку формування державної освітньої політики в СРСР та її практичне втілення в життя в Українській РСР. Продемонстровано моделі реалізації права національних меншин на освіту в незалежній Україні. Схарактеризовано вплив громадських інституцій на освітній процес національних меншин в Україні. Розглянуто міжнародні стандарти захисту прав національних меншин та народів на освіту.

Для істориків, педагогів, усіх, хто цікавиться новітньою історією України.


Завантажити оригіналДивіться також:

Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи
Пам’ять та ідентичність українських греко-католиків. Про джерела історичної політики УГКЦ.
Дидик-Меуш, Ганна Комбінаторика в українській мові XVI–XVIII століть: теорія, практика, словник.
Оголошення:
Новини:

Конференція "Феодосій Стеблій: життя, присвячене історії"

3 грудня 2021 р. відбулася конференція присвячена ювілею відомого українського історика Феодосія Івановича Стеблія – "Феодосій Стеблій: життя, присвячене історії". Захід було організовано відділом нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститутом релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. Основні життєві та творчі віхи біографії Феодосія Івановича охарактеризувала к.і.н., завідувачка відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ І. Орлевич. Спогадами про ювіляра поділилися його колеги: д.і.н., провідний співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститутом релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії.

Конференція "Феодосій Стеблій: життя, присвячене історії". До 90-річчя від дня народження Стеблія Феодосія Івановича

Шановні колеги! 3 грудня 2021 році Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України спільно з Інститутом релігієзнавства - філією Львівського музею історії релігії організовують на Zoom-платформі конференцію "Феодосій Стеблій: життя, присвячене історії", приурочену 90-річчю від дня народження Феодосія Івановича Стеблія.