Слово політв’язня: періодичні видання Ліги українських політичних в’язнів 1946–1947 рр.

Слово політв’язня: періодичні видання Ліги українських політичних в’язнів 1946–1947 рр. / упоряд. і відп. ред. Михайло Романюк; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2019. 584 с.

У збірник увійшли періодичні видання Ліги українських політичних в’язнів 1946-1947 рр., підготовлені, надруковані та поширювані здебільшого в середовищі українських емігрантів у таборах для переміщених осіб у Західній Німеччині й Австрії. Серед уміщених часописів – титульне видання ЛУПВ «Літопис політв’язня», бюлетень її управи «Політв’язень» і журнал філії у Корнбергу «За волю».

В опублікованих виданнях, оригінали яких розкидані по багатьох архівах та книгозбірнях світу, розкрито процес створення й основні етапи організаційного становлення Ліги українських політв’язнів у перші роки існування, місце політв’язнів в еміграційному житті. Особливу цінність становлять надруковані тут спогади, які відображають суть комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, поневіряння та долю політичних в’язнів у тюрмах і концтаборах СРСР та нацистської Німеччини.

Для істориків, дослідників новітньої історії України, широкої читацької аудиторії.

ISBN 978-966-02-8919-2

Запрошуємо до перегляду фрагментів збірника документів, які публікуються з ознайомчою метою, за згодою упорядника.

Вашій увазі подано:

·      Вступ. (С. 3–8).

·     «Літопис українського політв’язня». 1946. – Ч. 1. (С. 9–56).

·      «Політв’язень». 1946. – Ч. 2. (С. 331–352).

·      «За волю». 1946. – Ч. 2–3. (С. 413–432).

·      Перелік дописувачів та авторів передрукованих матеріалів у періодичних виданнях Ліги українських політичних в’язнів. (С. 539–540).

·      Іменний покажчик. (С. 547–562).

·      Географічний покажчик. (С. 563–574).

·      Предметний покажчик. (С. 575–580).

·      Зміст. (С. 581–582).


Завантажити оригіналДивіться також:

Сова А. О. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність
Скарби українських говорів: тексти про борщ
Александрович Володимир. Холмська ікона Богородиці з Емануїлом
Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: завідувача відділу історії середніх віків –1,0 шт. од.;старшого наукового співробітника відділу археології – 0,5 шт. од. (за сумісництвом); наукового співробітника відділу нової історії України – 1,0 шт. од.;

«Андрей Шептицький - монах, менеджер та підприємець» - це короткометражний документальний фільм про господарсько-підприємливу діяльність митрополита Андрея Шептицького

Автор фільму - докторка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України Оксана Пасіцька. Фільм дає можливість краще пізнати багатогранну постать Андрея Шептицького, який є прикладом духовного наставника, лідера, громадського діяча та зразкового мецената; зрозуміти феномен інтенсивної економічної активності греко-католицького духовенства в Україні та її багатовекторного впливу на суспільство.