Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської

Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської / Відп. ред. П. Гриценко, Н.Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича HAH України, Видавництво М.П. Коць, 2003. – 608 с.

У збірникові пам’яті професора Ярослави Закревської – визначного діалектолога, лінгвогеографа, відомої дослідниці гуцульського говору – уміщено спогади та наукові мовознавчі дослідження її колег, учнів і послідовників. 

Подано бібліографію вченої, архівні документи (зокрема листування); опубліковано лексикографічні записи О. Горбача українських говірок із Підляшшя (Польща) і Сучавщини (Румунія), фольклорні матеріали із двох архаїчних регіонів – Гуцульщини і Полісся. Традиційними є рубрики: огляди і рецензії, хроніка.

Для фахівців-філологів, культурологів, фольклористів, етнографів і всіх, кого цікавлять проблеми мови і традиційної культури.

ISBN 966-02-2206-6 (вип. 3)
ISBN 966-02-2707-8 (серія)Дивіться також:

Діалектологічні студії. 12: Діалект і пам’ятка
Діалектологічні студії. 11. Слово-словник-корпус
Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Симпатикам та друзям Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

20 червня 2020 р. створено фейкову сторінку з назвою нашого Інституту. Упродовж місяця на ній опубліковано низку неправдивих та наклепницьких дописів, які ображають честь працівників нашої установи.