Микола Ільницький: Біобібліографічний покажчик

Микола Ільницький: Біобібліографічний покажчик / Укладач Л.Ільницька; Науковий редактор і автор передмови В.Будний. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 254 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Ч.  16).

У біобібліографічному покажчику відображений творчий і науковий доробок відомого українського письменника і вченого, члена-кореспондента Національної академії наук України, професора й завідувача кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувача відділу української літератури Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Ільницького Миколи Миколайовича. 

До покажчика включені окремі видання його літературознавчих праць, поетичних творів, художніх перекладів (з аварської, білоруської, болгарської, вірменської, грузинської, естонської, іспанської, казахської, латиської, литовської, молдавської, перської, російської, сербо-лужицької, таджицької, туркменської мови та санскриту), записів народних пісень, історико-літературні та літературно-критичні статті, рецензії тощо. 

Відображені також праці, які упорядкував чи редагував вчений, і його академічна діяльність (наукове керівництво дисертаціями й офіційне опонування). У покажчику подана також література про М. Ільницького.

Переглянути цифрову версію покажчика у цифровому архіві "Антропос"Дивіться також:

Лексикон львівський: поважно і на жарт
Іван Франко. Благовіщення. Порівняльний дослід біблійної теми
Поети Празької школи. Срібні сурми: Антологія
Оголошення:
Новини:

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України оголошує набір на навчання в аспірантурі у 2019 році

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат історичних наук) з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Спеціалізації: історія України, всесвітня історія.
Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.

Про конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу української літератури

До участі в конкурсі запрошуються доктори філософії (кандидати наук) за профілем відділу.