Семінар Ради молодих вчених Інституту "Новий тип державного діяча у Центральній Європі: приклад Леха Валенси і Вацлава Гавела"

2018-06-16

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас відвідати черговий науковий семінар Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України!

Доповідачка: магістрантка кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету Львівського національного університету імені І. Франка Анжеліка Савчук.

Тема: Новий тип державного діяча у Центральній Європі: приклад Леха Валенси і Вацлава Гавела

Дата: четвер, 21 червня 2018 року

Місце: вул. Козельницька 4, кімната 501

Початок о: 14:00

Дослідниця анонсує:

Розглядаючи політичні події в Центральній Європі після 1989 р. варто наголосити на формуванні нового типу політичного діяча. Відповідно, діяч репрезентував не лише політичну ситуацію в державі, а й її реноме на міжнародній арені. Для розкриття актуального питання за приклад взято двох лідерів Центральної Європи: Леха Валенсу та Вацлава Гавела.

Доповідь заснована на дослідженні польських та чеських істориків та політологів. Віктор Себестієн, Любомир Копечек, Педрік Кені та інші висвітили питання становлення нових політичних діячів в умовах творення демократії. Серед українських дослідників питання актуалізував, зокрема, політичний портрет В. Гавела – Олександр Зарицький.

У доповіді пропонується розглянути в теоретичному ключі характеристику творення діяча демократичного періоду в регіоні Центральної Європи а також вплив на процеси еволюції в Польщі та Чехії. Представлено два типи діячів, подано оцінку їх діяльності. Здійснено компаративний аналіз представників влади в пропонованих країнах.

Будемо вдячні за поширення інформації про семінар серед зацікавлених осіб!
Читайте також:

2018-11-17

16 листопада 2018 року в Інституті українознавства ім.І.Крип`якевича НАНУ відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Цивільно-військове співробітництво на території Донецької та Луганської областей: моделі, тенденції, перспективи (2014–2018 рр.)»2018-11-17
9 листопада 2018 року відбулася  Всеукраїнська наукова конференція «Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики», яку організували Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАНУ, Інститут народознавства НАНУ та Львівський музей історії релігії.

2018-11-11
11 грудня 2018 року о 15.00 та 17.00 на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.04 – археологія та 07.00.05 – етнологія


Оголошення:

Видання:

Дидик-Меуш, Ганна Комбінаторика в українській мові XVI–XVIII століть: теорія, практика, словник.