Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми

Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / Відп. ред П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича HAH України, 2004. – 568 с.

У збірникові вміщено статті про визначних діалектологів минулого й сучасності, про наукові діалектологічні школи, а також про актуальні проблеми сучасної діалектології та лінгвогеографії. 

Подано матеріали до бібіліографії з проблем української діалектології за 2002-2003 роки, архівні документи (зокрема листування); опубліковано лексикографічні записи Н. Осташ (українські говірки Холмщини), Н. Коваленко (фразеологія Західного Поділля), Р. Осташа (особові імена XVII ст.), фольклорні та діалектні тексти з Гуцульщини, Бойківщини й Полісся. Традиційними є рубрики: огляди і рецензії, хроніка.

Для фахівців-філологів, культурологів, фольклористів, етнографів і всіх, кого цікавить українська мова і традиційна культура українців.

ISBN 966-02-2707-8 (серія)
ISBN 966-02-3257-8 (вип. 4)Дивіться також:

Діалектологічні студії. 12: Діалект і пам’ятка
Діалектологічні студії. 11. Слово-словник-корпус
Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція
Оголошення:
Новини:

Захист дисертації Ткачука А. П.

4 вересня 2020 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.852.19 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Симпатикам та друзям Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

20 червня 2020 р. створено фейкову сторінку з назвою нашого Інституту. Упродовж місяця на ній опубліковано низку неправдивих та наклепницьких дописів, які ображають честь працівників нашої установи.